• Slovenské ľudové piesne
     • Slovenské ľudové piesne

     • Aby vám bolo doma veselšie, bude Vám ujo Jaro Pádivý posielať na každý týždeň 7 slovenských ľudových pesničiek.Takže na každý deň jednu – po dobu 4 mesiacov.
      P.S. Hudba lieči. Teta Dáša

    • Záverečná akcia v ŠKD
     • Záverečná akcia v ŠKD

     • Keďže nám koronavírus narušil viaceré podujatia v ŠKD, tá koncoročná akcia predsa len bola. Záhradná slávnosť a Jarmok spolu. 2 v 1.
      Pani vychovávateľky pripravili, deti sa zabavili, súťažili, niektoré aj nabehali, občerstvili aj „nakúpili“.
      Aj počasie sa zľutovalo, takže akcia na jednotku!

    • Detská osobnosť mesta Trenčín 2020
     • Detská osobnosť mesta Trenčín 2020

     • V utorok 23. júna  sa v Sobášnej sieni MÚ uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2020. Medzi ocenenými žiakmi trenčianskych základných škôl boli odmenení aj naši žiaci.
      V kategórii„Najlepšia detská krasokorčuliarka získala ocenenie Ella Drličková z III. A.
      Medzi športovými kolektívami boli ako jediní ocenení žiaci športovej hokejovej triedy IX. E. Oceneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Our flowers
     • Our flowers

     • Počas dištančného vzdelávania sa žiaci zo VI. A a VI. C učili stupňovať prídavné mená. Vyrobili si kvet, na jeho lupene napísali pozitívne vlastnosti, ktoré ich charakterizujú. Následne prídavné mená vystupňovali a na online hodine v diskusii odhalili gramatické chyby. Well done :)

    • Zblízka
     • Zblízka

     • Naše okolie sa stalo zdrojom inšpirácie pre žiakov 6. ročníka. Obuli si túlavé topánky, vzali telefón a cvak.... Žiaci 6. ročníka v rámci VYV usilovne pracujú na téme Zblízka. Ich fotografie sa tešia veľkej obľube :)

    • Grafická partitúra
     • Grafická partitúra

     • Nie je nič krajšie, ako keď sa spojí výtvarné umenie s hudobným a vznikne originálny záznam umelcovho vnímania sveta. O toto sa pokúsili kreatívne deti z V. A. Spoločne na diaľku tvorili grafickú partitúru. Hudbu možno zapísať rôznym spôsobom alebo ju možno nakresliť. Niekedy sa podľa kresby dá zahrať skladba a niekedy nie.

    • Umenie Trenčína
     • Umenie Trenčína

     • Žiaci VII. A sa pokúsili nájsť zákutia Trenčína a prezentovať ich tak,  ako ich (možno) nepoznáme :)

    • 3 strany z časopisu
     • 3 strany z časopisu

     • Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia školy (2015) bolo vydané mimoriadne číslo magazínu Sedmička. Objavili sa z neho 3 zaujímavé strany...

    • Portréty mamičiek
     • Portréty mamičiek

     • Výstava portrétov mamičiek na plote ŠKD pri príležitosti Dňa matiek.

    • Sme doma
     • Sme doma

     • Koronavírus spôsobil, že teraz nechodíme do školy. Takto trávime čas.

    • Ferebné retro 01
     • Ferebné retro 01

     • Futbalový zápas (26. jún 2003)

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. V roku 1970 vedci vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Žiaci z tried VII. A, IV. A, IV. C a I. C vytvorili k tomuto dňu plagáty. Tešime sa na ďalšie kreatívne nápady....

    • Výstava v ŠKD
     • Výstava v ŠKD

     • Milí klubáci, vaše pani vychovávateľky pre Vás pripravili zaujímavú výstavku s rôznymi odkazmi či hlavolamami. Nájdete ju na našom tradičnom „výstavisku“ – na plote ŠKD.
      Takže, keď pôjdete na prechádzku alebo do prírody a cesta vás zavedie na Gagarinovu ulicu, nakuknite. Vaša pani vychovávateľka na Vás myslí.