• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy
    • financovanie školských a mimoškolských aktivít žiakov našej školy

    Z týchto prostriedkov sme v minulom období finančne prispeli školskému letnému táboru organizovanému našim inkluzívnym tímom. Uhradili sme vstupné na edukatívnu projekciu Oceanárium pre našich žiakov. A čiastočne sa z týchto prostriedkov spolufinancovalo galapredstavenie ŠKD Sedmička – Deň matiek, konaného v Okruhovom dome armády, v Trenčíne.

    Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Trenčíne, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesieme za Vás, najneskôr však do 27. apríla 2023.

    Tento rok sme opäť  pre Vás a Vaše deti pripravili malé prekvapenie v podobe motivačnej  výzvy.

    Radi by sme ocenili tri triedy s najvyšším počtom pripísaných eur z Vašich daní  na účet nášho rodičovského združenia, a to nasledovne :

    1. preplatenie 50 % nákladov koncoročného výletu, najviac však do výšky 300 €,
    2. preplatenie 50 % nákladov koncoročného výletu, najviac však do výšky 200 €,
    3. preplatenie 50 % nákladov koncoročného výletu, najviac však do výšky 150 €.

    Ďakujeme Vám veľmi pekne

    S pozdravom

    Vedenie ZŠ Hodžova Ul., Trenčín


    IČO: 37920090

    Obchodné meno (názov): RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI 7.ZŠ V TRENČÍNE

    Tlačivá na stiahnutie:

    Vyhlasenie2023.pdf

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI 7.ZŠ V TRENČÍNE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37920090
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI 7.ZŠ V TRENČÍNE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37920090
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI 7.ZŠ V TRENČÍNE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37920090
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.