• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska alebo ak spadáte pod daňový úrad v Trenčíne, prineste tieto tlačivá nám a my ich odnesieme za Vás, najneskôr do 28.04.2021.

    V súčasnom období prežívame veľmi náročné obdobie. Škola je už dlhšiu dobu uzatvorená, vyučovanie sa presunulo do domovov. To ale neznamená, že škola je neaktívna. Využili sme túto dobu na modernizáciu našich vnútorných priestorov.

    Vylepšili sme naše schodiská o edukatívne polepy, ktoré Vašim deťom pomôžu upevňovať nadobudnuté vedomosti zaujímavým a neinvazívnym spôsobom. Zmodernizovali sme internetovú sieť na celej našej škole. Výmenu potrebovalo aj osvetlenie telocvične. Za účelom skvalitnenia vyučovania sme zakúpili niekoľko desiatok notebookov, učebné pomôcky na hodiny matematiky, hudobnej výchovy a pre deti na I.st.. Postupne budujeme školu, aby  vyhovovala požiadavkám dneška, napredujeme. Vaše finančné prostriedky napomáhajú k postupnej modernizácii našej Sedmičky.

    Aj v tomto roku máme naplánované rôzne projekty, ktoré vedú k zlepšeniu materiálnych podmienok na škole. V každom prípade Vás chceme ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré Vašou ochotou získame, použijeme na podporu vzdelávacích projektov a na zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu.

    Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie a pomoc.

    S pozdravom
    Vedenie ZŠ Hodžova, Trenčín


    Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (predvyplnené):

    Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_osoby__2020.pdf


     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171231
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171231
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hodžova 37, 91101 Trenčín
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171231
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.