• Problém s EduPage kontom alebo s prihlásením do MS Teams?
   čítajte: EduPage návod | Rodičovské konto - žiacke konto
   píšte: admin@sedmicka.eu

    • 7. máj 2020 - budova 2. stupňa
    • 2015 - budova 2. stupňa
    • 2015 - budova 1. stupňa a ŠJ
  • Informácia pre rodičov o novom postupe pri podávaní žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom

    

   Prvú skupinu tvoria deti (žiaci), ktoré žijú v domácnosti, v ktorej sa poskytuje POMOC V HMOTNEJ NÚDZI (PHN)
   - rodič je povinný priniesť z ÚPVSaR v Trenčíne POTVRDENIE, že dieťa (žiak) žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

   Druhú skupinu tvoria deti (žiaci), ktoré žijú v domácnosti, ktorej  PRÍJEM JE NAJVIAC VO VÝŠKE ŽIVOTNÉHO MINIMA (ŽM)
   - rodič je povinný priniesť vyplnený formulár z ÚPVSaR - FORMULÁR NA POSÚDENIE PRÍJMU
   (Priloha_c._2_Formular_na_posudenie_prijmu_(1).docx)

   Tretiu skupinu tvoria deti (žiaci) BEZ NÁROKU NA DAŇOVÝ BONUS, čo rodič dokladuje - ČESTNÝM VYHLÁSENÍM (Priloha_c._3_cestne_vyhlasenie_(1).docx), do tohto okruhu spadajú deti (žiaci) od 6 do 15 rokov.

   Podľa usmernenia ÚPSVaR je nutné upozorniť rodičov, že ak bude žiak zapísaný do tohto zoznamu od 1.9. do 31.12.2021 a rodič sa v tomto období zamestná, nárok na daňový bonus si bude môcť uplatniť až od januára 2022.

   Potvrdenia od zákonných zástupcov detí (žiakov) je nutné vybaviť na ÚPVSaR a doniesť na sekretariát školy, prípadne do schránky školy, ktorá je pri hlavnom vchode budovy ZŠ Hodžova do 31. 7. 2021.
    
   Mgr. Ľuboš Golian
   školský soc. pedagóg 

   • ŠKD: Putovný pohár CVČ
    • ŠKD: Putovný pohár CVČ
    • 21. 7. 2021
    • Piate oddelenie z ŠKD Sedmička sa zapojilo do súťaže o putovný pohár CVČ, kde sme získali prvé miesto, pod názvom Veselé sovičky, ktoré viedla vychovávateľka Danka Kotrhová.

    • ŠKD: Putovný pohár CVČ:
   • Detská osobnosť mesta Trenčín
   • ŠKD: Deň otcov
   • ŠKD: Prvácka pasovačka
    • ŠKD: Prvácka pasovačka
    • 16. 6. 2021
    • Prvácka pasovačka je obľúbená akcia, na ktorej sa spravidla podieľajú všetky prvácke a štvrtácke triedy. Tento rok sme ju takmer nestihli. Napokon však všetko dobre dopadlo a za dodržania všetkých opatrení, boli naši prváci pasovaní za klubákov. Zvedavej kráľovskej družine predviedli, že vedia byť odvážni a neboja sa ukázať, čo sa naučili. Pre štvrtákov bola táto akcia rozlúčkou so životom v ŠKD. Novým klubákom želáme veľa príjemne strávených dní v spoločnosti kamarátov.

    • ŠKD: Prvácka pasovačka:
   • Poďakovanie za nové učebne
    • Poďakovanie za nové učebne
    • 8. 6. 2021
    • Nakoľko sa školský podporný tím rozrástol o nových členov, a to o školskú psychologičku a ďalšiu školskú špeciálnu pedagogičku, bolo nutné zabezpečiť 2 nové učebne pre samostatnú odbornú prácu školských špeciálnych pedagogičiek.

     Vďaka priateľom a známym, ktorí nám finančne pomohli, sa nám náš sen a cieľ podarilo uskutočniť. Naše učebne sa stali realitou!!! :) Máme vytvorené výborné podmienky pre prácu s deťmi a veríme, že sa im tu bude páčiť a budú sa cítiť príjemne...

    • Poďakovanie za nové učebne:
   • ŠKD: Deň matiek
   • Deň Zeme (1. stupeň)
   • ŠKD: Fotenie s Gagarinom
    • ŠKD: Fotenie s Gagarinom
    • 20. 4. 2021
    • Náš ŠKD si radostne pripomenul šesťdesiate výročie letu Jurija Gagarina do vesmíru, povedali sme si podrobnosti letu a čo to o Gagarinovom živote. A potom sme uvoľnili fantázii uzdu a nakreslili sme to, čo asi tak mohol Jurij vo vesmíre zažiť, alebo čo by sme tam azda chceli vidieť my sami 🙂 Rakety,
    • ŠKD: Fotenie s Gagarinom:
  • Partneri

   • Edupage
  • EduPage - prihlásenie:

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • STAŇ SA NAŠÍM FANÚŠIKOM

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 8914966