Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@sedmicka.eu
Telefón: 032/74 355 37
Adresa školy: Hodžova 37
911 01 Trenčín
Pondelok 20. 1. 2020

SEDMIČKA - ZŠ Hodžova 37, Trenčín

- zriadená 21. septembra 1965
- 2 navzájom prepojené budovy (1. a 2. stupeň)
- samostatná budova pre prvákov (v školskom roku 2019/2020)
- 2 telocvične, moderný športový areál prístupný pre verejnosť
- športové triedy so zameraním na ľadový hokej
- 4 počítačové učebne
- vyučovanie cudzích jazykov: ANJ, NEJ, RUJ

Oznam o výške platby za ŠKD

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD bola určená na 12,00 € mesačne na základe VZN 35/2019 Mesta Trenčín.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení vzriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín:

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2019/11/VZN-35_2019_schv%C3%A1len%C3%A9.pdf

Oznam vedenia školskej jedálne

Oznam vedenia školskej jedálne o dotovanej strave (tzv. "obedy zadarmo"):

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=119&lang=SK

Posledné novinky