Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola[zavináč]sedmicka.eu
Telefón: 032/74 355 37
Adresa školy: Hodžova 37
911 01 Trenčín

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

PartneriSEDMIČKA - ZŠ Hodžova 37, Trenčín

- zriadená 21. septembra 1965
- 2 navzájom prepojené budovy (1. a 2. stupeň)
- samostatná budova pre druhákov (v školskom roku 2017/2018)
- 2 telocvične, moderný športový areál prístupný pre verejnosť
- športové triedy so zameraním na ľadový hokej
- 4 počítačové učebne
- vyučovanie cudzích jazykov: ANJ, NEJ, RUJ

Zmena odhlasovanie obedov v ŠJ

Odhlasovanie obedov je možné 2 spôsobmi:

  1. telefonicky (032/743 55 67, 0915 992 643) alebo osobne: v pondelok do 8:00 hod, ostatné dni deň vopred do 14:00 hod.
  2. cez internetovú stránku školy: v pondelok do 8:00 hod, ostatné dni do 6.00 hod. aktuálneho dňa

Zmena výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje finančnú výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni nasledovne:

žiaci 1. stupňa: obed 1,01€
žiaci 2. stupňa: obed 1,09€

Vzhľadom na to žiadame o zmenu sumy pri úhradách stravného na mesiac nasledovne:
žiaci 1. stupňa: 20,20€ (na mesiac)
žiaci 2. stupňa: 21,80€ (na mesiac)
Stravné sa uhrádza mesačne (preddavkovo) do 25.dňa mesiac vopred.

VZN 11/2017

Zmena výšky mesačného príspevku na ŠKD

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských klubov detí pri základných školách určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí od 1. 9. 2017 nasledovne:
Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.-9.:
7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z., t. j. 6,37 €/mesiac.

Posledné novinky