• Problém s EduPage kontom?
   čítajte:Rodičovské konto - žiacke konto 
   | EduPage návod
   píšte: admin@sedmicka.eu

  • Vážení rodičia,
   na základe novelizácie VZN č.2/2023 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2023 uznesením č. 155, s účinnosťou od  01.04.2022, okrem článku 5, ktorý nadobúda účinnosť 01.09.2023 Vám oznamujeme, že prišlo k zvýšeniu poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD. Bližšie informácie nájdete priamo (žlté a červené podfarbenie textu) v priloženom súbore:

   VZN_35_2019_uplne_znenie_01092023.pdf

   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

    • 3. 12. 2023
    • Máme za sebou ďalší úspešný ročník charitatívneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento rok sa nám podarilo vyskladať 95 balíčkov plných lásky a drobných radostí.

     Veľké poďakovanie patrí deťom z 1. stupňa pod vedením p. uč. Mgr. M. Šmatlákovej, ktoré nosili obsah balíčkov skoro denne, žiakom 2. stupňa, ktorí tiež prispeli nielen obsahom balíčkov, ale hlavne priložili ruku k dielu a spolu s p. uč. Mgr. M. Haškovou a Mgr. R. Prchlíkovou robili z obyčajných krabíc od topánok krásne vianočné balíčky.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
   • Spisovateľ na hodine SJL
    • Spisovateľ na hodine SJL

    • 24. 11. 2023
    • DDňa 24.11.2023 žiaci V.C, VI.B, VI.D, VII.A, VII.C na hodine SJL privítali spisovateľa Dávida Králika, ktorý ich previedol knihami veľmi zážitkovo a netradične.

     Knihu Jablko mali žiaci možnosť spoznať cez prácu s komiksom, pracovali v tíme - rozhodovali sa v skupine i sami za seba. Spisovateľ ich rozhýbal pri piesni a hre na gitaru. Kniha bola čarovná práve v úlohe rozhodovania sa, akým smerom sa v čítaní uberú. Rozhýbal aj logické myslenie v lúštení hlavolamu.

    • Spisovateľ na hodine SJL:
   • Vesmír očami detí na Sedmičke
    • Vesmír očami detí na Sedmičke

    • 23. 11. 2023
    • Žiaci 4. ročníka v rámci učiva prírodovedy vytvorili nádherné projekty na tému Vesmír.
     Potešte sa ich výtvormi!
     Ďakujeme za nápadité a nádherne spracované projekty, ktoré si môžete pozrieť na prízemí 1. stupňa pri vstupe do budovy školy.

    • Vesmír očami detí na Sedmičke:
   • Trenčianske hodiny (okresné kolo)
    • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

    • 16. 11. 2023
    • Dňa 15. 11. 2023 sme sa zúčastnili na okresnom kole speváckej súťaže Trenčianske hodiny.
     Ďakujeme našim speváčkam a spevákovi za reprezentáciu školy.
     Gratulujeme víťazom: Eliške Kristínovej z 3. C, ktorá získala 2. miesto v I. kategórii a Nele Čurkovej z 9. B za 2. miesto v III. kategórii.

    • Trenčianske hodiny (okresné kolo):
   • Zážitková exkurzia
    • Zážitková exkurzia

    • 14. 11. 2023
    • Dňa 7.11. sa trieda VII. D zúčastnila zážitkovej exkurzie v rámci dňa otvorených dverí Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

     Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o reštaurovaní a konzervovaní umeleckých diel, vyskúšali si efektné chemické pokusy či figurálnu kresbu a dokonca nahliadli aj do mikrosveta hmyzu pomocou snímok vytvorených elektrónovým mikroskopom.

    • Zážitková exkurzia:
   • Vianočné pohľadnice
    • Vianočné pohľadnice

    • 13. 11. 2023
    • Dňa 10. 11. 2023 od 13.00 do 16.00 hod. sme v učebni výtvarnej výchovy s nádychom vianočnej atmosféry tvorili vianočné pohľadnice pre projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
     Zúčastnili sa 30 žiaci pod vedením pani učiteliek van Houten, Žákovej a Helíkovej. Vo svojom voľnom čase vytvárali pohľadnice pre seniorov s nadšením a vložili do nich množstvo lásky a fantázie.
     Za pomoc a účasť deťom ďakujeme.
     Mgr. Jana Helíková

    • Vianočné pohľadnice:
   • Olympiáda v ANJ
    • Olympiáda v ANJ

    • 13. 11. 2023
    • Dňa 8. novembra sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 27 súťažiacich.
     Ocenenie si odniesli:
     Kategória 1A
     1. miesto Sofia Liptáková, 6. A
     2. miesto Sára Fašanková, 7. B
     3. miesto Lucia Petrová 7. A a Oliver Ukuš 6. C
     Kategória 1B
     1. miesto Sofia Galbavá, 9. A
     2. miesto Patrícia Pečínková, 8. B a Daniela Porubská, 8. B
     3. miesto Lukáš Marták, 8. B

    • Olympiáda v ANJ:
   • Tekvicová slávnosť ŠKD
    • Tekvicová slávnosť ŠKD

    • 27. 10. 2023
    • Konečne prišiel čas na našu obľúbenú Tekvicovú slávnosť ŠKD. A že sme si ju poriadne užili. Na začiatku všetkým čarovným bytôstkam riaditeľ Strašidelnej školy vysvetlil, ako veľmi je potrebné preopakovať si všetky predmety. A tak museli prejsť vyučovaním Letu na metle, učili sa zaklínadlá, strašidelný tanec a smiech, vyli na mesiac, strašili strašidlo a ešte mnoho ďalších zábavných „vyučovacích predmetov“.

    • Tekvicová slávnosť ŠKD:
   • Pošli dobro v obálke
    • Pošli dobro v obálke

    • 25. 10. 2023
    • Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu "Pošli dobro v obálke", ktorý každoročne organizuje Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove. Podstatou projektu bolo napísať list pre osamelých seniorov. Okrem listu žiaci pripojili peknú kresbu alebo fotografiu pre potešenie. Veľká pochvala patrí všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a svojimi listami potešili osamelých seniorov.

    • Pošli dobro v obálke:
   • Trenčianske hodiny (školské kolo)
    • Trenčianske hodiny (školské kolo)

    • 25. 10. 2023
    • Na školskom kole speváckej súťaže Trenčianske hodiny sa zúčastnilo 34 spevákov a speváčok. Zaznelo mnoho krásnych slovenských ľudových piesní. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekné spevácke výkony.

     Ocenenie si odniesli:

     1. kategória (1. – 3. ročník)

     1. miesto: Eliška Kristínová, 3. C

     2. miesto: Zoja Čurková, 2. B

    • Trenčianske hodiny (školské kolo):
   • Prvácka pasovačka
    • Prvácka pasovačka

    • 18. 10. 2023
    • Našich tohoročných prváčikov sme pasovali za klubákov v piatok 6. októbra 2023 na námestí Rozkvet. Prišli sa na nich pozrieť aj ich rodičia. Deťúrence museli ukázať, čo sa za prvý mesiac naučili. Sľúbili tiež, že budú poslúchať a čo najmenej kričať a to po celé štyri roky. Po zložení sľubu ich kráľ Sedmička prvý so svojou ženou Osmičkou a celou kráľovskou družinou pasoval za klubákov. Na záver si všetci zaspievali hymnu Sedmičky a veselo roztancovali celé námestie.

    • Prvácka pasovačka:
   • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
   • Participatívny rozpočet
    • Participatívny rozpočet

    • 11. 10. 2023
    • V stredu 10. októbra 2023 sa zástupcovia 8. ročníkov a tím pedagógov zúčastnili vzdelávania v tematike Participatívneho rozpočtu.

     Zahrali si hru Nie je mesto ako mesto, na ktorej sa učili princípy participácie. Riešili problémy, hľadali ich najefektívnejšie riešenia z hľadiska financií i efektivity pre celé mesto. Ukázali svoje kooperatívne schopnosti, precvičili si prezentovanie a obhajobu svojich nápadov pred ostatnými skupinami žiakov i učiteľov. Kládli trefné argumenty a protiargumenty.

    • Participatívny rozpočet:
   • Kreatívna Sedmička
    • Kreatívna Sedmička

    • 9. 10. 2023
    • Vážení rodičia a žiaci,radi by sme Vás informovali o projekte participatívneho rozpočtu KREATÍVNA SEDMIČKA, do ktorého je naša škola v tomto roku zapojená.

     Ide o aktivitu, participatívne rozpočtovanie, kedy majú žiaci príležitosť podieľať sa na hospodárení s vyčlenenou časťou verejných financií (1000€), ktoré poskytne mesto Trenčín na ich projekty.

    • Kreatívna Sedmička:
   • Trenčianske hodiny - školské kolo
  • Partneri

   • Edupage
  • EduPage - prihlásenie:

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • STAŇ SA NAŠÍM FANÚŠIKOM