• Žiacka školská rada

   • Predseda: Nela ZELENKOVÁ – 7. A
    Podpredseda: Ema ŠVAJKOVÁ  - 7. A
    Členovia: Tomáš RÁZGA -  7. D
                     Oliver PILIŠ – 7. D

    štatút: Statut_ziackej_skolskej_rady_ZS_Hodzova_TN.pdf