• Žiacka školská rada

   • Predseda: Nela Zelenková – VIII. A
    Podpredseda: Ema Švajková - VIII. A
    Členovia: Tomáš Rázga -  VIII. D
                     Oliver Piliš – VIII. D

    štatút: Statut_ziackej_skolskej_rady_ZS_Hodzova_TN.pdf