Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k Zmluve MUDr.Miklánková s DPH 30.12.2015 MUDr.Miklánková Ľubica 22.02.2016
Zmluva Dodatok k zmluve HEES 1 200,00 s DPH 30.12.2015 HEES -Gastroslužby, spol. s.r.o. 22.01.2016
Zmluva Prenájom nebytových priestorov s DPH 02.09.2015 SZUŠ Trenčín 09.10.2015
Zmluva Prenájom ľadovej plochy s DPH 28.08.2015 MG RINK, s.r.o. 01.10.2015
Zmluva Kúpna zmluva - umývacie zariadenie pre ŠJ s DPH 14.07.2015 RM Gastro - JAZ s. r. o. 22.07.2015
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 31.12.2014 22.01.2015
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 10.11.2014 11.11.2014
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru uzavretá podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov s DPH 02.09.2014 12.09.2014
Zmluva Zmluva o prenájme ľadovej plochy na malom zimnom štadióne MG RINK Mariána Gáboríka s DPH 28.08.2014 05.09.2014
Zmluva Rámcová poistná zmluva na poistenie majetku s DPH 26.08.2014 26.08.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na poistenie majetku s DPH 26.08.2014 26.08.2014
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny bez DPH 16.12.2013 SE PREDAJ,s.r.o. 17.12.2013
Zmluva Rekonštrukcia soc. zariadení s DPH 12.12.2013 HOT-MONT s.r.o. 19.12.2013
Zmluva Prenájom nebytových priestorov bez DPH 09.06.2013 HEES Gastroslužby s.r.o. 17.12.2013
Objednávka 1-2012 školské pomôcky s DPH 15.02.2012 Palatin s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 30/2012 telekomunikácie s DPH 13.02.2012 Slovak Telekom a.s. 29.02.2012
Faktúra 29/2012 služby BOZP s DPH 10.02.2012 Mgr.Macurová Iveta 29.02.2012
Faktúra 24/2012 povrchová voda s DPH 09.02.2012 TVS a.s. Trenčín 29.02.2012
Faktúra 28/2012 učebné pomôcky s DPH 09.02.2012 INFRA Slovakcia s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 27/2012 telekomunikácie s DPH 09.02.2012 SWAN a.s. 29.02.2012
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/45