• Vedenie školy

   • riaditeľ školy: Mgr. Patrik Zelenka (riaditel@sedmicka.eu)

    zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň: Mgr. Alena Múdra (alena.mudra@sedmicka.eu)

    zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň (humanitné predmety): Mgr. Jana Balušíková (skola@sedmicka.eu)

    zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň (prírodovedné predmety): Mgr. Daniela Matejíčková (daniela.matejickova@sedmicka.eu)

    vedúca vychovávateľka ŠKD: Bc. Zuzana Škvrndová (skd@sedmicka.eu)

    ekonómka školy: Daniela Zaťková (ekonom@sedmicka.eu)

    mzdová pracovníčka: Sylvia Margetincová (mzdy@sedmicka.eu)