• Základné informácie

   • email: skd@sedmicka.eu

    IBAN pre platbu za ŠKD: SK 23 7500 0000 0040 1641 3545

    Zápisný lístok na škol. rok 2021/202:

    Odhláška zo ŠKD:

    Školský poriadok ŠKD (2021/2022):

    Platby v ŠKD (2021/2022):

    Rozdelenie tried (2021/2022):