• Zoznam členov

   • Ing. Jozef Rožník, predseda RRZ
    Mgr. Lýdia Asani
    Sylvia Margetincová
    Mgr.art. Juraj Kvasnica
    Marián Horník
    Barbora Krnáčová
    Katarína Matejková
    Mgr. Lenka Malinová
    Zuzana Betáková