• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Máme za sebou ďalší úspešný ročník charitatívneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento rok sa nám podarilo vyskladať 95 balíčkov plných lásky a drobných radostí.

      Veľké poďakovanie patrí deťom z 1. stupňa pod vedením p. uč. Mgr. M. Šmatlákovej, ktoré nosili obsah balíčkov skoro denne, žiakom 2. stupňa, ktorí tiež prispeli nielen obsahom balíčkov, ale hlavne priložili ruku k dielu a spolu s p. uč. Mgr. M. Haškovou a Mgr. R. Prchlíkovou robili z obyčajných krabíc od topánok krásne vianočné balíčky.

      Poďakovanie patrí aj p. uč. Mgr. J. Helíkovej a Mgr. K. Žákovej, ktoré na hodinách VYV vyrábali s deťmi vianočné pozdravy. Empatické cítenie a ľudskosť je hodnota, ktorá sa nedá kúpiť. Je to hodnota, ktorá robí svet krajším.

      Sme radi, že deti našej školy majú vzor vo svojich rodičoch a že rodičia učia svoje deti k hodnotám aj cez tento projekt. V mene všetkých starých a opustených ľudí vám ďakujeme.

      PaedDr. Mária Macharová, školská koordinátorka projektu

    • Spisovateľ na hodine SJL
     • Spisovateľ na hodine SJL

     • DDňa 24.11.2023 žiaci V.C, VI.B, VI.D, VII.A, VII.C na hodine SJL privítali spisovateľa Dávida Králika, ktorý ich previedol knihami veľmi zážitkovo a netradične.

      Knihu Jablko mali žiaci možnosť spoznať cez prácu s komiksom, pracovali v tíme - rozhodovali sa v skupine i sami za seba. Spisovateľ ich rozhýbal pri piesni a hre na gitaru. Kniha bola čarovná práve v úlohe rozhodovania sa, akým smerom sa v čítaní uberú. Rozhýbal aj logické myslenie v lúštení hlavolamu.

      Knihu Tukan žiaci spoznali cez čítanie úryvku v sprievode príjemnej hudby, spisovateľ ich rozpohyboval a rozobrali si "celoživotné menu" z knihy, precvičili si i zručnosti v skladaní origami tukana a skúsili si, aké by to bolo vedieť lietať.

      Všetky aktivity si spoločne s autorom zhodnotili a boli k sebe po celý čas veľmi úctiví. Každá hodina končila autogramiádou a možnosťou zakúpiť si knihu s venovaním na mieru každého žiaka.

      Záujem detí bol veľký! Dúfame, že im knižky prinesú ďalšie čitateľské zážitky. Nie nadarmo sa vraví: radšej raz zažiť, ako stokrát počuť.

    • Vesmír očami detí na Sedmičke
     • Vesmír očami detí na Sedmičke

     • Žiaci 4. ročníka v rámci učiva prírodovedy vytvorili nádherné projekty na tému Vesmír.
      Potešte sa ich výtvormi!
      Ďakujeme za nápadité a nádherne spracované projekty, ktoré si môžete pozrieť na prízemí 1. stupňa pri vstupe do budovy školy.

    • Trenčianske hodiny (okresné kolo)
     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • Dňa 15. 11. 2023 sme sa zúčastnili na okresnom kole speváckej súťaže Trenčianske hodiny.
      Ďakujeme našim speváčkam a spevákovi za reprezentáciu školy.
      Gratulujeme víťazom: Eliške Kristínovej z 3. C, ktorá získala 2. miesto v I. kategórii a Nele Čurkovej z 9. B za 2. miesto v III. kategórii.

    • Zážitková exkurzia
     • Zážitková exkurzia

     • Dňa 7.11. sa trieda VII. D zúčastnila zážitkovej exkurzie v rámci dňa otvorených dverí Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

      Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o reštaurovaní a konzervovaní umeleckých diel, vyskúšali si efektné chemické pokusy či figurálnu kresbu a dokonca nahliadli aj do mikrosveta hmyzu pomocou snímok vytvorených elektrónovým mikroskopom.

      Siedmaci sa do všetkých činností aktívne zapájali a prežili tak zaujímavý deň.

    • Vianočné pohľadnice
     • Vianočné pohľadnice

     • Dňa 10. 11. 2023 od 13.00 do 16.00 hod. sme v učebni výtvarnej výchovy s nádychom vianočnej atmosféry tvorili vianočné pohľadnice pre projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
      Zúčastnili sa 30 žiaci pod vedením pani učiteliek van Houten, Žákovej a Helíkovej. Vo svojom voľnom čase vytvárali pohľadnice pre seniorov s nadšením a vložili do nich množstvo lásky a fantázie.
      Za pomoc a účasť deťom ďakujeme.
      Mgr. Jana Helíková

    • Olympiáda v ANJ
     • Olympiáda v ANJ

     • Dňa 8. novembra sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 27 súťažiacich.
      Ocenenie si odniesli:
      Kategória 1A
      1. miesto Sofia Liptáková, 6. A
      2. miesto Sára Fašanková, 7. B
      3. miesto Lucia Petrová 7. A a Oliver Ukuš 6. C
      Kategória 1B
      1. miesto Sofia Galbavá, 9. A
      2. miesto Patrícia Pečínková, 8. B a Daniela Porubská, 8. B
      3. miesto Lukáš Marták, 8. B

    • Tekvicová slávnosť ŠKD
     • Tekvicová slávnosť ŠKD

     • Konečne prišiel čas na našu obľúbenú Tekvicovú slávnosť ŠKD. A že sme si ju poriadne užili. Na začiatku všetkým čarovným bytôstkam riaditeľ Strašidelnej školy vysvetlil, ako veľmi je potrebné preopakovať si všetky predmety. A tak museli prejsť vyučovaním Letu na metle, učili sa zaklínadlá, strašidelný tanec a smiech, vyli na mesiac, strašili strašidlo a ešte mnoho ďalších zábavných „vyučovacích predmetov“.

      Keďže strašidielka boli veľmi snaživé, všetky zaslúžene dostali vysvedčenie a malú odmenu. Na záver sme si všetci spolu zavyli na mesiac a zatancovali strašidelný tanec. Už teraz sa tešíme na ďalšiu párty.

    • Pošli dobro v obálke
     • Pošli dobro v obálke

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu "Pošli dobro v obálke", ktorý každoročne organizuje Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove. Podstatou projektu bolo napísať list pre osamelých seniorov. Okrem listu žiaci pripojili peknú kresbu alebo fotografiu pre potešenie. Veľká pochvala patrí všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a svojimi listami potešili osamelých seniorov.

    • Trenčianske hodiny (školské kolo)
     • Trenčianske hodiny (školské kolo)

     • Na školskom kole speváckej súťaže Trenčianske hodiny sa zúčastnilo 34 spevákov a speváčok. Zaznelo mnoho krásnych slovenských ľudových piesní. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekné spevácke výkony.

      Ocenenie si odniesli:

      1. kategória (1. – 3. ročník)

      1. miesto: Eliška Kristínová, 3. C

      2. miesto: Zoja Čurková, 2. B

      3. miesto: Melania Hamar, 1. D

      2. kategória (4. – 6. ročník)

      1. miesto: Táňa Čurková, 6. B; Richard Romaňák 5. A

      2. miesto: Laura Hodáková, 6. C; Martin Scheer, 6. C

      3. miesto: Ema Potúčková, 5. C; Ella Rajecká 4. A

      3. kategória (7. – 9. ročník)

      1. miesto: Nela Čurková, 9. B

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • Našich tohoročných prváčikov sme pasovali za klubákov v piatok 6. októbra 2023 na námestí Rozkvet. Prišli sa na nich pozrieť aj ich rodičia. Deťúrence museli ukázať, čo sa za prvý mesiac naučili. Sľúbili tiež, že budú poslúchať a čo najmenej kričať a to po celé štyri roky. Po zložení sľubu ich kráľ Sedmička prvý so svojou ženou Osmičkou a celou kráľovskou družinou pasoval za klubákov. Na záver si všetci zaspievali hymnu Sedmičky a veselo roztancovali celé námestie.

    • Participatívny rozpočet
     • Participatívny rozpočet

     • V stredu 10. októbra 2023 sa zástupcovia 8. ročníkov a tím pedagógov zúčastnili vzdelávania v tematike Participatívneho rozpočtu.

      Zahrali si hru Nie je mesto ako mesto, na ktorej sa učili princípy participácie. Riešili problémy, hľadali ich najefektívnejšie riešenia z hľadiska financií i efektivity pre celé mesto. Ukázali svoje kooperatívne schopnosti, precvičili si prezentovanie a obhajobu svojich nápadov pred ostatnými skupinami žiakov i učiteľov. Kládli trefné argumenty a protiargumenty.

      Patrí im pochvala za reprezentáciu našej školy pred školiteľkou p. Strečkovou, koordinátorkou participácie za mesto Trenčín.

      Sme o malý krôčik bližšie k lepšiemu pochopeniu veľkého projektu, ktorý máme ešte pred sebou.

      S pozdravom Mgr. Jana Helíková, koordinátorka participácie

    • Kreatívna Sedmička
     • Kreatívna Sedmička

     • Vážení rodičia a žiaci,radi by sme Vás informovali o projekte participatívneho rozpočtu KREATÍVNA SEDMIČKA, do ktorého je naša škola v tomto roku zapojená.

      Ide o aktivitu, participatívne rozpočtovanie, kedy majú žiaci príležitosť podieľať sa na hospodárení s vyčlenenou časťou verejných financií (1000€), ktoré poskytne mesto Trenčín na ich projekty.

      Viac informácií sa dozviete tu:
      https://application.decision21.org/zs-hodzova-trencin-trenciansky-2023-24/pro-rodice

      Ak Vás zaujíma, aké nápady žiaci vymysleli, sledujte túto stránku. Budeme ju postupne aktualizovať. Učitelia žiakom všetko vysvetlia a budú im oporou pri tvorbe nápadov a realizácii projektov. Všetky potrebné informácie budú aktualizované i na hlavnej nástenke pred riaditeľňou.

      S pozdravomKoordinátorka participatívneho rozpočtu
      Mgr. Jana Helíková

    • Privítanie prvákov
     • Privítanie prvákov

     • Začiatok školského roka je každý rok sviatkom, ktorý dlho očakávajú prváčikovia, ich rodičia a často i súrodenci. Staršie deti z nášho ŠKD si pre nich pripravili krátky program, kostýmy a výzdobu doladila teta Janka Kováčiková. Deti peknými slovami privítali pán riaditeľ, pani zástupkyňa a poslanci za mestskú časť Sihoť.

    • Letný pobytový tábor ŠKD
     • Letný pobytový tábor ŠKD

     • Tento rok sa naši Sedmičkári chceli stať vesmírnymi cestovateľmi. To si však vyžadovalo tvrdú prípravu, súťaživosť, hravosť, šikovnosť, odolnosť, znalosť, tvorivosť a samozrejme aj poriadnu dávku odvahy. Svoje sily si otestovali v tréningovom vesmírnom centre na Kaštieli Patrovec. V rámci misií sa cestovatelia rozdelili do tímov, ktoré nazvali – Polárna žiara, Ohnivá kométa a Caftts (Blázniví a rýchly cestovatelia vesmírom). Tímy samozrejme potrebovali vesmírnych maskotov, vesmírne obleky, rakety, vlajky, ktoré si vlastnoručne vyrobili. Počas svojej misie preskúmali v okolí rôzne druhy kameňov, v miestnom potoku ryžovali zlato, vyhýbali sa kométam a plnili mnoho ďalších výziev. Svojou návštevou ich prekvapili aj štvornohý prieskumníci s ktorými zažili príjemné výcvikové popoludnie. Takže tréning a prípravu na vesmírnych cestovateľov všetci úspešne splnili a už teraz sa tešíme na nové zážitky. Dúfame, že sa opäť o rok stretneme na letnom Sedmičkárskom tábore 2024.

      Už teraz sa na Vás tešíme.

    • Leto v ŠKD
     • Leto v ŠKD

     • Krátka rekapitulácia letných mesiacov v ŠKD: Pri behu na počesť svojich oteckov si chalani vyskúšali otcovské povinnosti a otcovské "rovnošaty" pri čom sa všetci dobre zabavili. Pri kolektívnom behu sme zostali aj pri ročníkových štafetách, i pri behu jedného koliečka (okruhu) pre dievčatá. Jarmok na Deň detí opäť nesklamal svojimi atrakciami a obchodom a záhradná slávnosť sa síce kvôli dažďu presťahovala do telocvične, ale svoj účel splnila rovnako dobre Počas prázdnin nás opäť navštívili hasiči s programom, farmár so zvieratkami a ukážkami a okrem návštevy knižnice a iných veselých aktivít sme nevynechali ani náš tradičný letný tábor, tentokrát na Patrovci.