• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Kto chce, dokáže dobré skutky robiť kedykoľvek. Dôkazom toho je aj úspešné zrealizovanie charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dnes, 4. 12. 2020 sme odovzdali koordinátorke projektu 67 krabíc, naplnených láskou a úctou voči starým ľuďom. Najväčší podiel na tom majú triedy 1. B (p. uč. Rajecká), 4. C (p. uč. Hrnčárová), 6. A (p. uč Macharová M.) a niekoľko detí z rôznych tried. Okrem toho svojou troškou lásky prispeli aj pedagógovia. Veríme, že naše krabičky prinesú radosť všetkým, ku ktorým sa dostanú.

    • Vianočné pesničky
     • Vianočné pesničky

     • Sľúbila som, tak sa hlásim v predvianočnom čase. Keďže včera bola prvá adventná nedeľa, môj manžel Vám posiela do zbierky známe koledy a pekné vianočné pesničky. Je to úprava pre spev a jednoduchý klavír. Obidvaja Vám želáme pekné VIANOCE.

      Spievajte, vyhrávajte, lebo HUDBA LIEČI. Dáša Pádivá

    • ŠKD počas jesene
     • ŠKD počas jesene

     • Jeseň prináša kopec farieb a príjemnej zábavy spojenej so získavaním zručností a nových vedomostí. Ponúka vychádzky spojené s pozorovaním zmien v prírode, zber gaštanov, farebných listov, hru a zábavu, daždivé počasie nám dáva priestor na tvorenie v interiéri. Tradičná Tekvicová párty toho roku nebola, nakoľko opatrenia to nedovoľovali, avšak nič nám nebránilo povenovať sa téme z hľadiska tvorivosti 🙂

    • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč
     • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč

     • V rámci športových činností a veselej zábavy podnikli sme opäť za dodržania opatrení obľúbený Sedmičkársky kolotoč, pri ktorom deti so svojim oddelením postupne absolvujú kruhový tréning v činnostiach, ako je skákanie na jednej nohe, chôdza po lane, či po čiare na zemi, beh pomedzi kužeľky, alebo i drep s výskokom. Pohyb a dobrá nálada prispieva k budovaniu imunity

    • Poriadok a chaos
     • Poriadok a chaos

     • Tému Poriadok a chaos spracovali žiaci VII. D na hodine výtvarnej výchovy. Ide o usporiadanie prvkov v kompozícii, žiaci si uvedomujú rôzne možnosti zoskupenia veci, hľadajú a dopĺňajú zmysel náhodnosti.

    • Postavičky z lesa
     • Postavičky z lesa

     • Projekt Postavičky z lesa sa skončol. Pozostával z dvoch častí - praktickej a teoretickej. Ukážky majú rôzny stupeň vypracovania - od fantastických až po jednoduchšie prevedenia. Do výroby panáčikov, ktoré mali podobu veveričiek, pávov, tanečníc, čertov, gaštankov, ježkov, rodiniek sa zapojili nielen žiaci 5. ročníka, ale aj ich súrodenci, rodičia a kamaráti. Verím, že Vás spojila dobrá nálada a kreatívna sila:)

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • Od pondelka 26. 10. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania v základných školách.

      Zmeny sa týkajú žiakov II. stupňa (5. – 9. ročník). Vyučovanie na II. stupni sa presúva do online priestoru - formou dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie bude realizované v dvoch režimoch, v tzv. offline vyučovaní a online vyučovaní.

      Offline vyučovanie – žiakom budú zasielané zadania k jednotlivým predmetom a ku konkrétnym hodinám samotnými vyučujúcimi prostredníctvom aplikácie EDUPAGE alebo prostredníctvom emailu. Žiaci si následne budú úlohy vypracovávať v domácom prostredí.

      Online vyučovanie – vyučovanie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Každé dieťa má - alebo dostane - do aplikácie prístupové kódy.Rozvrh hodín online vyučovania žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. V aplikácii sa s deťmi následne spojí už konkrétny vyučujúci. Všetky online hodiny môžu byť nahrávané (po súhlase zákonných zástupcov žiakov a pedagóga), aby si ich žiak/žiačka mohli pozrieť spätne, ak nebudú mať prístup v daný čas k počítaču v domácnosti (napr. počítač bude používať súrodenec, rodič). Ak by prišlo ku zmenám zo strany MŠVVaŠ, ihneď Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vedenie ZŠ Hodžova, Trenčín

    • Úprava činnosti ŠKD
     • Úprava činnosti ŠKD

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11.10.2020, bude prevádzka ŠKD upravená s účinnosťou od 13.10.2020 (t. j. utorok):

      Ranná činnosť ŠKD je zrušená do odvolania.

      Popoludňajšia činnosť v jednotlivých oddeleniach bude prebiehať po skončení vyučovania do 16: 30.

    • Opatrenia od 12. októbra 2020
     • Opatrenia od 12. októbra 2020

     • Vážení rodičia žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník)!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11. 10. 2020, sa nosenie rúšok počas vyučovacieho procesu (vyučovacích hodín) stáva povinnosťou aj pre žiakov 1. stupňa.
      V platnosti ostáva povinnosť nosenia rúšok (alebo iného prekrytia úst a nosa) v interiéri školy (pohyb na chodbách, toaletách a pod.). V jedálni platia pôvodné usmernenia ako doposiaľ.

      Ďakujeme za pochopenie,

      S pozdravom

      Mgr. Patrik Zelenka, riaditeľ ZŠ Hodžova

    • Športové krúžky
     • Športové krúžky

     • Na základe súčasnej epidemiologickej situácie je činnosť športových krúžkov pozastavená až do odvolania.

    • Spomienka na prázdniny v ŠKD
     • Spomienka na prázdniny v ŠKD

     • Dnes sa začína nový školský rok, a preto sa poohliadnime za prádzninami.
      Keďže deti chodili po korone iba mesiac do školy a do ŠKD, mnohé sa tešili, že ešte v júli budú spolu.
      A urobili dobre, pretože činnosť cez prázdniny bola zaujímavá a pestrá. Pani vychovávateľky pripravili rôzne ručné práce, športové činnosti, súťaže, hry, prechádzky po historických miestach Trenčína atď.
      Opäť prišli do areálu domáce zvieratká z Ranču Santana, čo sa deťom veľmi páčilo.
      Tiež aj výlety sa vydarili:
      V Antonstále sa deťom venovali pracovníci Lesov a na farme Etelka sa tiež všetkým páčilo.
       

    • Letný tábor ŠKD
     • Letný tábor ŠKD

     • Ani počas týchto prázdnin nechýbal pobytový tábor ŠKD. Opäť sme zvolili chatu Cementár v Belušských Slatinách, lebo tam je nádherné prostredie, výborné ubytovanie, super strava, milý personál.
      Tento rok pani vychovávateľky Yvetka, Dáša, Lydka, Janka, Beatka, Zuzka a ujo Jaro i teta Aďka zdravuška (tiež šikovní praktikanti) pripravili program, kde sa všetci pomocou STOJA ČASU premiestňovali v čase a i v mieste.
      Tak si predstavte, ako PÚTNICI putovali:
      Keď všetci prešli strojom času, hneď v 1. deň sa ocitli v 2. storočí v RÍMSKEJ RÍŠI, 2.deň putovali ´v 13. storočí po HODVÁBNEJ CESTE do Číny, 3. deň sa objavili v 14. storočí a stretli sa s MATÚŠOM ČÁKOM na jeho Považskom hrade. 4. deň športovali na OLYMPIJSKÝCH HRÁCH v Londýne. Potom naši PÚTNICI skončili v 17. storočí pri známych TROCH MUŠKETIEROCH.
      Pri putovaní zažili veľa zábavy, hier, turistiky, súťaží, ale získali aj množstvo vedomostí a to i prostredníctvom zaujímavých prezentácií.
      Už teraz sa určite všetci tešia na tábor na budúce prázdniny.
      P.S.
      Poznámka tety Dáši:
      Za „mojej éry“ v ŠKD sme pre deti pripravili 83 (!) pobytových táborov (jesenných, jarných, zimných, letných). Verím, že po mojom odchode sa v tejto krásnej tradícii bude pokračovať, pretože to sú krásne a zmysluplne prežité prázdninové dni! Nech žijú SEDMIČKÁRI!

    • Záverečná akcia v ŠKD
     • Záverečná akcia v ŠKD

     • Keďže nám koronavírus narušil viaceré podujatia v ŠKD, tá koncoročná akcia predsa len bola. Záhradná slávnosť a Jarmok spolu. 2 v 1.
      Pani vychovávateľky pripravili, deti sa zabavili, súťažili, niektoré aj nabehali, občerstvili aj „nakúpili“.
      Aj počasie sa zľutovalo, takže akcia na jednotku!

    • Detská osobnosť
     • Detská osobnosť

     • V utorok 23. júna  sa v Sobášnej sieni MÚ uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2020. Medzi ocenenými žiakmi trenčianskych základných škôl boli odmenení aj naši žiaci.
      V kategórii„Najlepšia detská krasokorčuliarka získala ocenenie Ella Drličková z III. A.
      Medzi športovými kolektívami boli ako jediní ocenení žiaci športovej hokejovej triedy IX. E. Oceneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Our flowers
     • Our flowers

     • Počas dištančného vzdelávania sa žiaci zo VI. A a VI. C učili stupňovať prídavné mená. Vyrobili si kvet, na jeho lupene napísali pozitívne vlastnosti, ktoré ich charakterizujú. Následne prídavné mená vystupňovali a na online hodine v diskusii odhalili gramatické chyby. Well done :)