• Výtvarná tvorba počas lockdownu
     • Výtvarná tvorba počas lockdownu

     • Ľudskému telu a jeho podobám vo výtvarnom umení sa venovali naši starší žiaci. Zamerali sa na to, ako umenie zobrazuje človeka, čo ovplyvňuje náš pohľad na ideál krásy a aký v súčasnosti ideál je. Výtvarne stvárnili svoje vízie v podobe fotografií, rôznych otlačkov a lineárnych kresieb.

      Jednou z tém, ktorej sa žiaci venovali, boli aj mosty - symbol spájania dvoch svetov, brehov a dimenzií. Ponúkame k nahliadnutiu ich tvorbu v období lockdownu, kedy je  nesmierne ťažké a zároveň dôležité nájsť priestor na vyjadrenie myšlienok, pocitov a túžob.

    • Akým lesným zvieratkom by som chcel byť?
     • Akým lesným zvieratkom by som chcel byť?

     • Pred pár týždňami žiaci piateho ročníka usilovne pracovali na projekte s názvom „Akým lesným zvieratkom by som chcel byť?“ Na prvý pohľad jednoduchá otázka, no keď sa hlbšie zamyslíme a zvážime všetky ponúkané možnosti, stáva sa zo zadania neľahká úloha. Ako sa s ňou naši piataci popasovali? Bravúrne! Prvenstvo získali vlci, hneď za nimi medvede a líšky, našlo sa i zopár veveričiek, orlov či srncov, rysov, ježkov, ale aj netopierov, sov, diviakov i salamandier. Rôzne boli nielen zvieratká, ale aj spôsob a úroveň spracovania. Všetkým deťom ďakujem za ich snahu a kreativitu.

    • ŠKD: Karnevalová maska
     • ŠKD: Karnevalová maska

     • Fašiangové obdobie s tradičným karnevalom nás zastihlo v období zatvorenia škôl kvôli COVID 19 a dištančného vzdelávania. Našich klubákov to však neodradilo. Mnohí prijali výzvu pani vychovávateliek a spoločnými silami, za pomoci rodičov, vytvorili úžasné masky, v ktorých zapózovali pred fotoobjektívom ako naozajstné filmové hviezdy. Napokon, veď posúďte sami ...

    • Zimné radovánky
     • Zimné radovánky

     • Snehuliakov, snehové opevnenie aj snehového obra postavili naši žiaci počas zimného obdobia. Nie každý tvoril však zo snehu. Dominika Arpášová reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vytvorila návrh na vianočný pozdrav. Pán minister bol milo potešený, Dominike osobne odpísal a odmenil ju. Ďakujem všetkým deťom aj Dominike za krásnu prácu.

    • Ahoj KLUBÁCI
     • Ahoj KLUBÁCI

     • Tak sme opäť doma. Viem , že by ste radšej boli s kamarátmi v škole a v ŠKD. No zatiaľ si môžete tieto chvíle vyplniť rôznymi aktivitami, námetmi a hrami, ktoré si pre Vás pripravili Vaše tety vychovávateľky. Toto všetko a ešte viac nájdete na facebookovej stránke ŠKD Sedmička. Príjemnú zábavu a do skorého videnia 😉  

    • Vianoce v ŠKD
     • Vianoce v ŠKD

     • Ako dobre, že bol v decembri otvorený aspoň 1.stupeň a tiež školský klub, pretože v jednotlivých oddeleniach sa veruže deti nenudili.

      Pripravovali darčeky pre seniorov, vyrábali všelijaké drobnosti pre svojich blízkych, spestrili si miestnosti vianočnou výzdobou.

      Nechýbali ani tradičné vianočné besiedky, žiaľ, len vo svojich ucelených kolektívoch. Napriek tomu zneli tradičné koledy, vianočné pesničky, deti si pod stromčekom rozbalili rôzne prekvapenia od svojich vychovávateliek.

      Tie s deťmi ukončili „klubácky“ kalendárny rok a navzájom si zaželali ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

      Vidíme sa v roku 2021!

    • Vianočné a polročné prázdniny
     • Vianočné a polročné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia.

      Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      V novembri sa naše ŠKD s radosťou zúčastnilo podujatia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a pridali sme do krabíc svoje zrnko, jeden detský výrobok ako súčasť darčeka. Tu je malá ukážka našich výrobkov, ktoré od nás poputovali do sedemdesiatich krabíc od topánok pre seniorov 🙂. 

    • Oznam o netestovaní
     • Oznam o netestovaní

     • Na porade primátora mesta Trenčín – pána Mgr. Richarda Rybníčka – ktorá sa uskutočnila dňa 7. 12. 2020, sa prehodnocovalo testovanie žiakov II. stupňa základných škôl, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení. Po zvážení všetkých okolností bolo rozhodnuté, že testovanie žiakov II. stupňa, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení zriaďovateľ mesto Trenčín v najbližších dňoch organizovať nebude. Zo strany mesta Trenčín je  záujem pripraviť všetko tak, aby žiaci mohli nastúpiť do škôl  v januári 2021.

      O ďalších skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

    • 3D realita na hodine ANJ
     • 3D realita na hodine ANJ

     • V období distančného vzdelávania veľa učiteľov hľadalo spôsoby, ako vzdelávať žiakov na diaľku efektívne, zábavne a tvorivo. Na hodine anglickeho jazyka v 6. a 7. ročníku kreativitu rozprúdila tvorba 3D reality. Žiaci si vyskúšali svoje technické zručnosti, hľadali fakty, nahrávali hlasové prejavy, zdielali a objavovali aj vo voľnom čase. Ďakujem všetkým deťom za výbornu prácu:)

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Kto chce, dokáže dobré skutky robiť kedykoľvek. Dôkazom toho je aj úspešné zrealizovanie charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dnes, 4. 12. 2020 sme odovzdali koordinátorke projektu 67 krabíc, naplnených láskou a úctou voči starým ľuďom. Najväčší podiel na tom majú triedy 1. B (p. uč. Rajecká), 4. C (p. uč. Hrnčárová), 6. A (p. uč Macharová M.) a niekoľko detí z rôznych tried. Okrem toho svojou troškou lásky prispeli aj pedagógovia. Veríme, že naše krabičky prinesú radosť všetkým, ku ktorým sa dostanú.

    • Vianočné pesničky
     • Vianočné pesničky

     • Sľúbila som, tak sa hlásim v predvianočnom čase. Keďže včera bola prvá adventná nedeľa, môj manžel Vám posiela do zbierky známe koledy a pekné vianočné pesničky. Je to úprava pre spev a jednoduchý klavír. Obidvaja Vám želáme pekné VIANOCE.

      Spievajte, vyhrávajte, lebo HUDBA LIEČI. Dáša Pádivá

    • ŠKD počas jesene
     • ŠKD počas jesene

     • Jeseň prináša kopec farieb a príjemnej zábavy spojenej so získavaním zručností a nových vedomostí. Ponúka vychádzky spojené s pozorovaním zmien v prírode, zber gaštanov, farebných listov, hru a zábavu, daždivé počasie nám dáva priestor na tvorenie v interiéri. Tradičná Tekvicová párty toho roku nebola, nakoľko opatrenia to nedovoľovali, avšak nič nám nebránilo povenovať sa téme z hľadiska tvorivosti 🙂

    • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč
     • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč

     • V rámci športových činností a veselej zábavy podnikli sme opäť za dodržania opatrení obľúbený Sedmičkársky kolotoč, pri ktorom deti so svojim oddelením postupne absolvujú kruhový tréning v činnostiach, ako je skákanie na jednej nohe, chôdza po lane, či po čiare na zemi, beh pomedzi kužeľky, alebo i drep s výskokom. Pohyb a dobrá nálada prispieva k budovaniu imunity

    • Poriadok a chaos
     • Poriadok a chaos

     • Tému Poriadok a chaos spracovali žiaci VII. D na hodine výtvarnej výchovy. Ide o usporiadanie prvkov v kompozícii, žiaci si uvedomujú rôzne možnosti zoskupenia veci, hľadajú a dopĺňajú zmysel náhodnosti.

    • Postavičky z lesa
     • Postavičky z lesa

     • Projekt Postavičky z lesa sa skončol. Pozostával z dvoch častí - praktickej a teoretickej. Ukážky majú rôzny stupeň vypracovania - od fantastických až po jednoduchšie prevedenia. Do výroby panáčikov, ktoré mali podobu veveričiek, pávov, tanečníc, čertov, gaštankov, ježkov, rodiniek sa zapojili nielen žiaci 5. ročníka, ale aj ich súrodenci, rodičia a kamaráti. Verím, že Vás spojila dobrá nálada a kreatívna sila:)