• Spomienka na prázdniny v ŠKD
     • Spomienka na prázdniny v ŠKD

     • Dnes sa začína nový školský rok, a preto sa poohliadnime za prádzninami.
      Keďže deti chodili po korone iba mesiac do školy a do ŠKD, mnohé sa tešili, že ešte v júli budú spolu.
      A urobili dobre, pretože činnosť cez prázdniny bola zaujímavá a pestrá. Pani vychovávateľky pripravili rôzne ručné práce, športové činnosti, súťaže, hry, prechádzky po historických miestach Trenčína atď.
      Opäť prišli do areálu domáce zvieratká z Ranču Santana, čo sa deťom veľmi páčilo.
      Tiež aj výlety sa vydarili:
      V Antonstále sa deťom venovali pracovníci Lesov a na farme Etelka sa tiež všetkým páčilo.
       

    • Letný tábor ŠKD
     • Letný tábor ŠKD

     • Ani počas týchto prázdnin nechýbal pobytový tábor ŠKD. Opäť sme zvolili chatu Cementár v Belušských Slatinách, lebo tam je nádherné prostredie, výborné ubytovanie, super strava, milý personál.
      Tento rok pani vychovávateľky Yvetka, Dáša, Lydka, Janka, Beatka, Zuzka a ujo Jaro i teta Aďka zdravuška (tiež šikovní praktikanti) pripravili program, kde sa všetci pomocou STOJA ČASU premiestňovali v čase a i v mieste.
      Tak si predstavte, ako PÚTNICI putovali:
      Keď všetci prešli strojom času, hneď v 1. deň sa ocitli v 2. storočí v RÍMSKEJ RÍŠI, 2.deň putovali ´v 13. storočí po HODVÁBNEJ CESTE do Číny, 3. deň sa objavili v 14. storočí a stretli sa s MATÚŠOM ČÁKOM na jeho Považskom hrade. 4. deň športovali na OLYMPIJSKÝCH HRÁCH v Londýne. Potom naši PÚTNICI skončili v 17. storočí pri známych TROCH MUŠKETIEROCH.
      Pri putovaní zažili veľa zábavy, hier, turistiky, súťaží, ale získali aj množstvo vedomostí a to i prostredníctvom zaujímavých prezentácií.
      Už teraz sa určite všetci tešia na tábor na budúce prázdniny.
      P.S.
      Poznámka tety Dáši:
      Za „mojej éry“ v ŠKD sme pre deti pripravili 83 (!) pobytových táborov (jesenných, jarných, zimných, letných). Verím, že po mojom odchode sa v tejto krásnej tradícii bude pokračovať, pretože to sú krásne a zmysluplne prežité prázdninové dni! Nech žijú SEDMIČKÁRI!

    • Záverečná akcia v ŠKD
     • Záverečná akcia v ŠKD

     • Keďže nám koronavírus narušil viaceré podujatia v ŠKD, tá koncoročná akcia predsa len bola. Záhradná slávnosť a Jarmok spolu. 2 v 1.
      Pani vychovávateľky pripravili, deti sa zabavili, súťažili, niektoré aj nabehali, občerstvili aj „nakúpili“.
      Aj počasie sa zľutovalo, takže akcia na jednotku!

    • Detská osobnosť
     • Detská osobnosť

     • V utorok 23. júna  sa v Sobášnej sieni MÚ uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Trenčín 2020. Medzi ocenenými žiakmi trenčianskych základných škôl boli odmenení aj naši žiaci.
      V kategórii„Najlepšia detská krasokorčuliarka získala ocenenie Ella Drličková z III. A.
      Medzi športovými kolektívami boli ako jediní ocenení žiaci športovej hokejovej triedy IX. E. Oceneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Our flowers
     • Our flowers

     • Počas dištančného vzdelávania sa žiaci zo VI. A a VI. C učili stupňovať prídavné mená. Vyrobili si kvet, na jeho lupene napísali pozitívne vlastnosti, ktoré ich charakterizujú. Následne prídavné mená vystupňovali a na online hodine v diskusii odhalili gramatické chyby. Well done :)

    • Zblízka
     • Zblízka

     • Naše okolie sa stalo zdrojom inšpirácie pre žiakov 6. ročníka. Obuli si túlavé topánky, vzali telefón a cvak.... V rámci VYV usilovne pracujú na téme Zblízka. Ich fotografie sa tešia veľkej obľube :)

    • Grafická partitúra
     • Grafická partitúra

     • Nie je nič krajšie, ako keď sa spojí výtvarné umenie s hudobným a vznikne originálny záznam umelcovho vnímania sveta. O toto sa pokúsili kreatívne deti z V. A. Spoločne na diaľku tvorili grafickú partitúru. Hudbu možno zapísať rôznym spôsobom alebo ju možno nakresliť. Niekedy sa podľa kresby dá zahrať skladba a niekedy nie.

    • Umenie Trenčína
     • Umenie Trenčína

     • Žiaci VII. A sa pokúsili nájsť zákutia Trenčína a prezentovať ich tak,  ako ich (možno) nepoznáme :)

    • 3 strany z časopisu
     • 3 strany z časopisu

     • Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia školy (2015) bolo vydané mimoriadne číslo magazínu Sedmička. Objavili sa z neho 3 zaujímavé strany...

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. V roku 1970 vedci vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Žiaci z tried VII. A, IV. A, IV. C a I. C vytvorili k tomuto dňu plagáty. Tešime sa na ďalšie kreatívne nápady....