• Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Výsledky školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska:
           1. kategória (1. – 3. ročník)
      1. miesto: Filip Karvai, 3. C
      2. miesto: Ella Rajecká, 2. A
      3. miesto: Juraj Brindzák, 3. C

           2. kategória (4. – 6. ročník)
      1. miesto: Táňa Čurková, 4. A
      2. miesto: Natália Tanušková, 5. C
      3. miesto: Sofia Robotová, 5. B

           3. kategória (7. – 9. ročník)
      1. miesto: Olívia Hlucháňová, 8. C
      2. miesto: Paula Podivinská, 8. C
      3. miesto: Alica Sopková, 7. A

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim za krásne spevácke výkony.

      Víťazom gratulujeme.

    • Olympiáda zo SJL (celoslovenské kolo)
     • Olympiáda zo SJL (celoslovenské kolo)

     • Natália Vangelová, žiačka 9. C, sa v dňoch 25. - 26. 4. 2022 zúčastnila celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo v našom hlavnom meste. Ani tu nenašla premožiteľa a po náročných kolách, v ktorých sa prejavila aj jej kreativita, všestrannosť a pozitívny prístup, získala 1. miesto.
      G R A T U L U J E M E !
      Zároveň gratulujeme aj p. učiteľke Mgr. Silvii Macharovej, ktorá Natáliu pripravovala.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 22. apríla sme si pripomenuli peknou akciou Deň Zeme. Žiaci 4. C triedy spolu s p. uč. Maniačkovou vyzbierali odpadky v okolím našej školy a sídliska Sihoť. Preopakovali si vedomosti pri separovaní a triedení odpadu. Tešíme sa, že aspoň malým pričinením prispeli k ochrane životného prostredia a pekného čistého okolia našej školy.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • okresné kolo – úspešní riešitelia:

      5. ročník
      Šimon Samák V. A,
      Matej Večeřa V. C

      7. ročník
      Nella Kotláriková V. B (3. - 4. miesto)

      8. ročník
      Filip Tunega  VIII. B (5. miesto)

       

    • ŠKD: Veľká noc
     • ŠKD: Veľká noc

     • Fašiangy Turíce Veľká noc ide..... Takto sa začína pieseň, ktorá nám pripomína blížiace sa veľkonočné sviatky. A už sú tu, hurá..... Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami naši klubáci a klubáčky počas tvorivého popoludnia v školskom klube vyrábali rôzne výrobky a dekorácie k Veľkej noci, ktorými si vyzdobili svoje oddelenia a potešili aj svojich najbližších. No posúďte sami, však sú šikovní.

    • Marec - Mesiac knihy
     • Marec - Mesiac knihy

     • V mesiaci marec sa naši druháci na hodinách slovenského jazyka venovali rôznym aktivitám, ktoré súviseli s knihou a čítaním. Hádali hrdinov zo známych i menej známych rozprávok, čítali a hľadali v nich ukryté múdrosti, usporadúvali pomiešané názvy rozprávok. Preniesli sa aj do rozprávky O zlatej rybke a vyslovili tri želania. Vyrobili krásne záložky do kníh. Z kníh rozprávkových, ale i náučných, ktoré deti priniesli, sme si urobili malú výstavku. Radi z nich čerpajú nové informácie a inšpirácie aj počas prestávok. V pondelok 28.3.2022 žiaci 2.C triedy navštívili aj knižnicu VKMR v TN. Rozprávali a diskutovali na environmentálnu tému, hľadali odpovede na otázky: Prečo je príroda dôležitá? Prečo ju musíme chrániť? Ako vieme pomôct prírode? Deti sa aktívne zapájali a svoje návrhy na ochranu prírody písali na tabuľu. Jednou z možností je i vedieť správne triediť odpad. Druháci ukázali, že vedia vyseparovať odpad do pripravených nádob. Potom ich už čakal kvíz, kde si mohli overiť svoje vedomosti o životnom prostredí. Do školy sme sa vrátili ako ozajstní čitatelia – s vypožičanými knihami :o) 2.C, tr.uč .Mgr. A. Černická

    • Slávik Slovenska 2022
     • Slávik Slovenska 2022

     • Milí žiaci, po dvojročnej prestávke sa opäť môžeme zapojiť do celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Preto Vás srdečne pozývam na školské kolo.

      Podmienkou je zaspievať jednu pieseň zo spevníčka Slávik Slovenska 2020. Príprave na súťaž sa budete venovať na hodinách hudobnej výchovy. Speváci, ktorí si radi spievajú aj doma nájdu zoznam piesní aj s notami tu: Pesničky pre všetkých - Slávik Slovenska 2020 (orava.sk).

    • Karneval ŠKD
     • Karneval ŠKD

     • Po dvoch rokoch absencie radostných spoločenských udalostí v ŠKD, sa nám konečne podarilo zorganizovať karneval. Ten mnohé detské srdcia nadchol a po dôkladnej príprave sa v tento deň v ŠKD zjavilo kopec rozprávkových bytostí. Tancovali, hodovali a ...volili si kráľa zvierat. Následná voľba „sláva moderným technológiám“ prebiehala online a kráľom zvierat sa stal – pes Rex. No veď nakoniec, presvedčte sa sami.

    • Olympiáda zo SJL (krajské kolo)
     • Olympiáda zo SJL (krajské kolo)

     • Veľká gratulácia a poďakovanie našej žiačke Natálii Vangelovej z 9.C triedy. Natália nás veľmi úspešne reprezentovala v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii obstála výborne a skončila na 1. mieste. Zároveň postúpila do celoslovenského finále. Natália, ešte raz gratulujeme, v celoslovenskom finále Ti budeme silno držať palce. Na tomto úspechu má nemalú zásluhu aj pani učiteľka slovenského jazyka a literatúry - pani Mgr. Silvia Macharová, ktorá Natáliu na súťaž pripravovala. ĎAKUJEME👍

    • ŠKD: Moja bábika
     • ŠKD: Moja bábika

     • Dňa 25.3.2022 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili súťaže Moja bábika, kde si vyskúšali, ako sa starať o malé dieťatko.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Voda človeka sprevádza počas celého života. Často jej nevenujeme takú pozornosť, akú by si zaslúžila. Preto sme si nielen počas Dňa vody - 22. marca, ale v priebehu celého týždňa so žiakmi 2. C rôznymi aktivitami na hodinách pripomínali, aká je voda pre nás dôležitá. Pesnička Kvapi kvap nás rozospievala i roztancovala. Príbehom o kvapke sme zistili, ako sa k nám dostane i čo spôsobuje jej znečistenie. Deti už vedia, že voda má nenahraditeľné miesto v živote každého človeka, živočícha a rastlín. V knihách na výstavke v rámci aktivity “Marec-mesiac knihy“ máme rôzne encyklopédie. Aj v nich sme našli množstvo zaujímavých informácií o vode, ktoré deti vyhľadali a prečítali spolužiakom napr.: o dúhe, o modrej planeté Zem, o tom, že človek bez vody vydrží iba 2-3 dni. Výsledkom aktivít šikovných žiakov 2. C sú nielen vedomosti, ale i krásne skupinové projekty, či náramky z kvapiek. Veď posúďte sami nazretím do galérie. Ďakujem a chválim všetky deti za aktívnu prácu na všetkých hodinách :o) Verím, že si s každým dúškom čistej vody všetci uvedomíme jej životodarnú silu.

      tr. uč. Mgr. A. Černická, žiaci 2. C

    • Zbierka na pomoc Ukrajine
     • Zbierka na pomoc Ukrajine

     • V dňoch 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnila humanitárna zbierka pre obete vojenského konfliktu na Ukrajine. Do zbierky sa zapojili žiaci, rodičia aj zamestnanci školy. Vyzbieralo sa veľké množstvo trvanlivých potravín, drogérie, detských potrieb, hračiek, prikrývok a šatstva. 8 plne naložených osobných áut a jedna dodávka odviezla vyzbieranú pomoc do zberného miesta v KC Aktivity Juh Trenčín, kde sa časť zbierky rozdelila do štartovacích balíčkov pre ľudí z Ukrajiny, ktorí prišli do Trenčína a zvyšok bol kamiónom Červeného kríža odvezený na Ukrajinu. Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí boli ochotní prispieť do zbierky. Taktiež naše poďakovanie patrí žiakom 7. A triedy, ktorí boli ochotní obetovať svoj voľný čas pred vyučovaním aj po ňom a aktívne pomáhali pri triedení prinesených vecí.

    • Pozdrav zo ZOH v Pekingu
     • Pozdrav zo ZOH v Pekingu

     • Z Pekingu pozdravujú bronzoví medailisti, bývalí žiaci ZŠ Hodžova. Zľava: Marko Daňo, Peťo Čerešňák, Samo Kňažko a Janko Pardavý. Gratulujeme chalani.

    • Vianoce v ŠKD
     • Vianoce v ŠKD

     • Tohoročná príprava v ŠKD na vianočné sviatky prebiehala v oddeleniach za prísneho dodržiavania aktuálnych opatrení počas celého adventu. Vyrábali sme nádherné veci, ozdôbky, počúvali vianočné skladby a dopriate nám boli aj hry v snehu. Záverom boli vo viacerých oddeleniach skromnejšie vianočné besiedky.

    • Revitalizácia herne v ŠKD
     • Revitalizácia herne v ŠKD

     • Rada rodičovského združenia pri ZŠ Hodžova a školský klub detí každý rok žiada mesto Trenčín  o finančnú dotáciu na  uskutočnenie vianočného Galavečera pri príležitosti najkrajších sviatkov v roku, k Vianociam. Stalo sa tomu tak aj tento rok a mesto nám vyčlenilo požadovanú sumu.. Nakoľko situácia s epidemiologickými opatreniami súvisiacimi s covid nám opäť neumožnila organizovať toto podujatie, rozhodli sme sa mesto Trenčín požiadať o zmenu účelu projektu. Bolo nám vyhovené a mohla tak začať
      Revitalizácia interiéru herne v Školskom klube detí na ul. Gagarinova 7, Trenčín.
      V herni bolo nedostatočné vybavenie, nábytok v nich bol darovaný a už značne poškodený. Preto sme sa rozhodli zriadiť oddychové a relaxačné zóny pre deti, ktoré tam trávia čas pred vyučovaním (od 6:oo do 7:30 hod.), po skončení vyučovania (od 11:3o do 17:oo hod.), ale aj počas vyučovania (v objekte na ul. Gagarinova sa nachádzajú 4 triedy 2.ročníkov). Do herne sme z finančných prostriedkov od mesta Trenčín zakúpili sektorový detský nábytok, sedacie vaky, detské hracie podložky, koberce, náučnú literatúru, detské encyklopédie, penové kocky a iné. Zriadením novej oddychovej  a relaxačnej zóny v školskom klube detí sme tak dosiahli, že naše deti môžu tráviť svoj mimoškolský čas s kamarátmi v útulnom a ich blízkom prostredí, môžu si v kľude prečítať knihu, porozprávať sa, oddýchnuť si, zacvičiť si, zahrať spoločenské hry a mnoho iných aktivít na relaxáciu a oddych.
      Veď posúďte sami. Však je to krásne.....

      Ďakujeme mestu Trenčín za finančnú podporu pri realizácii nášho projektu.
       

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • 27.10. sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu. Družstvo dievčat v zložení: Lenka Masariková a Isabella Anna Niederleitner obsadilo krásne druhé miesto. O postup sa víťazstvom na okresnom kole zaslúžili aj Lujza Bartošíková a Leontina Vengrin, tie však pre chorobu na krajskom kole nemohli štartovať.