• IBAN pre platby v ŠKD

     • Vážení rodičia, posielame Vám IBAN, ktorý je treba uvádzať v banke, keď budete platiť poplatok za ŠKD:

      SK 23 7500 0000 0040 1641 3545

    • Karneval ŠKD
     • Karneval ŠKD

     • V o štvrtok 4. februára pripravili pani vychovávateľky krátke divadielko o záchrane Šípkovej Ruženky.

      Tak sa mohol  začať tradičný karneval. Prišlo 156 zábavychtivých  masiek. Nechýbalo ich predstavovanie,  diskotéka, tombola a vyhodnotenie. A to bolo veľmi ťažké, pretože všetky masky boli krásne. Mnohé boli vlastnoručne zhotovené deťmi alebo rodičmi, čo sa tiež veľmi cenilo.

      Rok čo rok sú kostýmy zaujímavejšie a dokonalejšie...

      Ďakujeme touto cestou všetkým rodičom za pomoc a tiež za to, že prispeli rôznymi cenami do pestrej karnevalovej  tomboly.

      A tu sú fotečky, ktoré nafotili  naše klubácke mamičky – pani Mikušová a pani Šarinová: Karneval

     • Spomienka na oslavu 50. výročia založenia našej školy

     • https://www.youtube.com/watch?v=HyvV_PpKxKo

    • Vianočné posedenie v I. A
     • Vianočné posedenie v I. A

     • Tento rok nás potešil návštevou úspešný hráč AS Trenčín a taktiež reprezentant Slovenska do 21 rokov Matúš Bero, ktorý spríjemnil deťom deň v družine. Matúš sa bez problémov vrátil do čias kedy aj on chodil do družiny, hral sa s deťmi rôzne hry a na pamiatku im venoval kartičky s podpisom. 

      fotogaléria

    • Oslava 50. výročia založenia školy
     • Oslava 50. výročia založenia školy

     • Milí priatelia,

      riaditeľstvo našej základnej školy chce poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv 50. výročia založenia našej školy. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na programe, príprave školského časopisu, vystupujúcim žiakom a sponzorom za pomoc pri realizácii tejto akcie.

      Želáme vám všetkým príjemné Vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

      Mgr. Marián Lopatka, riaditeľ školy

      Oslava 50. výročia založenia školy (hlavný program)

      Oslava 50. výročia založenia školy (príprava)

     • Pytagoriáda

     • 3. ročník
      1. Denis Cabala, 3.A
      2. Hana Chrenková, 3. C
      3. - 4. Emma Kadáková, 3.C
               Silvia Nováková, 3.B

      4. ročník
      1. - 2. Terézia Olexíková, 4.A
               Jakub Šajdík, 4.A
      3. - 4. Radovan Psotný, 4.B
                Thomas Behan, 4.A

      5. ročník
      1. Ema Pelechová, 5.A
      2. Lukáš Holba, 5.D
          Paulína Šimovičová, 5.A
      3. Matúš Kido, 5.B
          Adam Kudláček, 5.B
      4. Karolína Kališová, 5.A

      6. ročník
      1. Zuzana Mináriková, 6.C
      2. Jakub Štern, 6.C
      3. Dávid Srnec, 6.D


       

      7. ročník
      1. Hana Líšková, 7.C
      2. Yehor Kaziei, 7.D
      3. Adam Smolka, 7.D
       

      8. ročník
      1. Adam Wiedermann, 8.B
      2. Filip Plánka, 8.C
      3. Simon Král, 8.A
          Aurel Strigáč, 8.A

       

    • Mikuláš v športových krúžkoch ŠKD
     • Mikuláš v športových krúžkoch ŠKD

     • Mikuláš tento rok nechodil len do príbytkov detí a na vyučovanie, ale zavítal aj za deťmi  zo školského klubu detí a to 7.a 9. decembra 2015 na florbalový krúžok a 8.decembra 2015 na bedmintonový krúžok ŠKD. Naši najmladší  športovci si zahrali florbalový zápas a mini turnaj v bedmintone, nechýbali ani súťaže v rôznych športových disciplínach a stihli sme osláviť aj narodeniny našej štvrtáčky Lívii. A keďže je Mikuláš voči deťom spravodlivý a štedrý ,rozhodol, že víťazmi sa stali všetky deti a každému dal sladkú odmenu a diplom.

      fotogaléria

     • Upozornenie pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi

     • Upozorňujeme rodičov žiakov v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dotáciu na stravu v školskej jedálni, že je potrebné vybaviť si potvrdenie pre 2. polrok školského roka 2015/2016 na ÚPSCaR do 10. 12. 2015!

      Kópie potvrdení, prosím, priniesť škol. soc. pedagógovi alebo na sekretariát školy.

      Mgr. Ľuboš Golian
      školský sociálny pedagóg

    • Trenčianske hodiny (okresné kolo)
     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • 1. kategória 2. kategória
      3. Petra Zichová III. C
       
      1. Peter Chudoba V. E
      2. Hana Scheerová VI. C

      fotogaléria

    • Najmladší florbalisti (krajské kolo)
     • Najmladší florbalisti (krajské kolo)

     • V utorok, 24.11.2015, sa konalo krajské kolo OXDOG FLORBAL ZŠ CUP MINI v Pruskom. Zúčastnili sa ho víťazi okresných kôl  trenčianskeho kraja – ZŠ Pruské, ZŠ Púchov, ZŠ Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Čachtice, ZŠ Považská Bystrica, ZŠ Bojnice a naši florbalisti zo ZŠ Hodžova Trenčín. Hralo sa v dvoch skupinách. Naši chlapci boli víťazmi (vyhrali všetky zápasy) vo svojej skupine a postúpili do semifinále kde sa stretli so ZŠ Pruské, ktorým vo veľmi kvalitnom a vyčerpávajúcom boji nakoniec podľahli 4:3. V zápase o 3.miesto zvíťazili nad ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom 5:3 a získali tak veľmi pekné 3.miesto.

      Celkové poradie:

      1.miesto  - ZŠ Komenského Púchov
      2.miesto – ZŠ H. Gavloviča Pruské
      3.miesto – ZŠ Hodžova Trenčín
      4.miesto – ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom
      5.miesto – ZŠ SNP Považská Bystrica
      6.miesto -  ZŠ Školská Bojnice
      7.miesto – ZŠ Čachtice

      Našu školu pod vedením Marty Dovinovej reprezentovali títo chlapci - Pokorný Juraj 4A, Behan Tomas 4A,Bubeník Matej 4B, Gašo Alex 3B, Hruška Alex 4D, Líška Adam 4D, Straka Adam 3B, Pavlus David 3B, Mišinec Marcel 4A, Záhranka Simon 3B, Mikolka Andrej 3A, Kľučiar Juraj 3A

      Chceme  našim najmladším chlapcom zablahoželať a poďakovať za úspešnú reprezentáciu školy  a popriať im ešte veľa šťastia na turnajoch  v tomto školskom roku.

      fotogaléria

    • 50-te Vianoce Sedmičky
     • 50-te Vianoce Sedmičky

     • Takto sa volá výstava v Posádkovom klube (bývalý ODA) na Hviezdoslavovej ulici. Už z chodníka uvidíte „retro“ predmety zo školského prostredia, historické čiernobiele fotografie, platne, učebnice...
      Nechýbajú výrobky našich žiakov, fotky zo života súčasnej školy, rekvizity a ručné práce detí zo Školského klubu, či rôzne projekty a tablá.
      Výstavu pripravili pani vychovávateľky Kováčiková, Asani a Pádivá.
      Takže cestou na predvianočné trhy nezabudnite nakuknúť na zaujímavú výstavu oslavujúcej SEDMIČKY.

      fotogaléria

     • Spevácka súťaž Trenčianske hodiny (školské kolo, 19. 11. 2015)

     •     1. kategória (1. - 3. ročník)
      1. Petra Zichová III. C
      2. Laura Suchá III. B
      3. Lola Bartošíková III. A

          2. kategória (4. - 6. ročník)
      1. Hana Scheerová VI. C
      2. Peter Chudoba V. E
      3. Sára Švondrková VI. C
          Rebeka Stanková V. B

          3. kategória (7. - 9. ročník)
      1. Natália Brodová VII. C
      2. Martina Malíková VIII. A

    • 200 rokov po Štúrovi
     • 200 rokov po Štúrovi

     • Dňa 5.11.2015 sa žiaci 8.A, 8.B, 8.C zúčastnili literárnej exkurzie "200 rokov po Štúrovi", ktorú organizovali zamestnanci Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.

      Program bol zaujímavý, pútavý a zároveň aj poučný. Na krátky čas sa žiaci ocitli v 19. st. a stali sa svedkami aktu uzákonenia spisovnej slovenčiny. Po ukončení predstavenia žiaci navštívili evanjelický cintorín, kde je hrob matky Ľ. Štúra - Anny Štúrovej.

      fotogaléria

    • Olympiáda SJL (školské kolo)
     • Olympiáda SJL (školské kolo)

     • Dňa 10.11.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Svoje vedomosti si porovnali žiaci 8. a 9. ročníkov.
      1. miesto - Vladimíra Bičanová IX. A
      2. miesto - Martina Opatovská IX. B
      3. miesto - Stanislava Valachová IX. C

      fotogaléria