• Upozornenie pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi

     • Prosíme rodičov žiakov v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dotáciu na stravu aj v 2. polroku šk. r. 2016/2017, aby žiadosti a aj potvrdenia z ÚPSVaR Trenčín priniesli Bc. Anne Macháčkovej na Mestský úrad Trenčín (sociálny odbor), Mierové námestie 2 (tel.: 032/65 042 41) do 20. 12. 2016.

      Mgr. Ľuboš Golian
      školský sociálny pedagóg

    • Štvrtáci vo hvezdárni
     • Štvrtáci vo hvezdárni

     • V pondelok 21. novembra  všetci naši štvrtáci navštívili hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom.

      Vo hviezdnej sále planetária bol hlavnou dominantou projekčný prístroj, cez ktorý sa na polguľovú kopulu s priemerom 10 m premieta Slnko, hviezdy, planéty a ďalšie objekty.

      A keďže sa počas jednej  prednášky  zrazu vyjasnilo, vietor odfúkol mračná  a vyšlo slniečko, deti sa rýchle premiestnili  do astronomickej pozorovateľne, ktorá ukrýva hlavný ďalekohľad. Používa sa na pozorovanie objektov nočnej oblohy, cez deň aj Slnka.

      Bolo to fajn.

      fotogaléria

    • Trenčianske hodiny (školské kolo)
     • Trenčianske hodiny (školské kolo)

     • II. kategória (4. - 6. ročník)
      1. Petra Zichová, IV. C
      2. Peter Chudoba, VI. E
      2. Rebeka Stanková, VI. B
      3. Terézia Olexíková, V. D
      3. Maya Ševčíková Badillo, V. B

      III. kategória (7. - 9. ročník)
      1. Vladimír Ďatelinka, VII. C
      2. Hana Scheerová, VII. C
      3. Angelína Chlebanová, VII. B

      fotogaléria

    • Prvácka pasovačka ŠKD
     • Prvácka pasovačka ŠKD

     • Nebolo tomu inak ani tento rok - prvou veľkou akciou v ŠKD bola Prvácka pasovačka. Stalo sa to vtedy, keď k nám zavítal kráľ Sedmička I. spolu s kráľovnou a celou svojou kráľovskou družinou s krásnymi princeznami a odvážnymi rytiermi. Dobré vlastnosti sa prevtelili do klubákov, zlé odišli. Keďže sa všetci prváci predviedli peknými tančekmi, zložili sľub klubákov a zaspievali hymnu ŠKD- boli všetci slávnostne pasovaní za KLUBÁKOV. A nakoniec – ako inak - kráľovská zábava ...

      fotogaléria

    • Prázdninový tábor ŠKD
     • Prázdninový tábor ŠKD

     • Pobytový tábor ŠKD – RIO 2016 –  Belušské Slatiny (25.júla  -  30.júla 2016)

      Tajná organizácia pre odhaľovanie zlodejov drahých kameňov ZAFÍR po týždni našla hľadaný úlovok. Podarilo sa jej to v Rio de Janeiro, práve v čase OH. Jej členovia tam boli v prestrojení za športovcov z rôznych štátov sveta. Predchádzal tomu však náročný výcvik a tréning v rôznych športových disciplínach.

      Na začiatku každého dňa boli pripravené prezentácie, kde sa všetci dozvedeli podrobnosti o histórii OH a Brazílie, o jej prírodných podmienkach, skúmali mapu Ria, oboznamovali sa s jednotlivými športami a svetovými športovcami. Pracovali  aj v noci.  Šifrovali, behali, skákali, šplhali po skalách...

      Nakoniec ukradnuté drahé kamene našli, no zlodejov nechytili.

      Aké však bolo ich prekvapenie, keď v čase odchodu prišla šéfke takáto úžasná SMS:

      Oznamujem, že holandská polícia dnes zatkla v meste Antverpy zlodejov drahokamov. Máte na tom veľkú zásluhu, veľmi ďakujeme! Zároveň všetkých členov Zafíru povyšujem na poručíkov. Šťastnú cestu domov. Johan van Porisko, veliteľ Zafíru.

      fotogaléria

    • Leto v ŠKD
     • Leto v ŠKD

     • Prvé dva týždne prázdnin bolo na škole pusto, ale v ŠKD sa to hemžilo množstvom detí. Pani vychovávateľky pre ne pripravili pestrý a zaujímavý program ako napríklad zábavné i vedomostné preteky, loptové hry, maľovanie na tvár, tombola chuti, nechýbali rôzne ručné práce, vymalovávanky. Tento rok boli deti aj na celodenných autobusových výletoch a to v Podolí v Parku miniatúr, kde sa oboznámili s rôznymi hradmi sa zaujímavými stavbami na Slovensku (parkminiatur.sk). Ďalší výlet bol ladený pobytom v lese spolu s pracovníkmi Štátnych lesov. Navštívili kaštieľ Antonstál pri Nemšovej a zúčastnili sa množstva zaujímavých činností o zvieratkách, rastlinách a života v lese.

      Ešte nás čaká tábor v Belušských Slatinách, o tom ale neskôr, keď sa odtiaľ vrátime.

      fotogaléria

    • Ukončenie florbalovej sezóny v ŠKD
     • Ukončenie florbalovej sezóny v ŠKD

     • V školskom roku 2015/2016 mali chlapci z florbalového krúžku ŠKD veľké úspechy. Z piatich turnajov, ktorých sa počas roka zúčastnili , vyhrali 4x prvé miesto a raz obsadili tretie miesto. Za tieto krásne výsledky dostali spoločnú poukážku na občerstvenie v hodnote 80,- eur v McDonald. Aj keď sú to síce športovci, výnimočne mali dovolené "zhrešiť" a dosýta sa najesť "nezdravej" stravy. Ďakujeme im za reprezentáciu a tešíme sa na budúcu sezónu.

      Teta Marta – vedúca krúžku

      fotogaléria

    • Tenis v ŠKD
     • Tenis v ŠKD

     • Deti športových krúžkov zo školského klubu detí sa zúčastnili MINI TENISOVÉHO TURNAJA na tenisových kurtoch TENKUR MARTIŠKA. Ďakujeme občianskemu združeniu Silnejší Slabším za spoluprácu a poskytnutie tenisových kurtov na spestrenie aktivít našich klubákov. Deti sa naučili základy tenisu, super sa zabávali, zahrali si a spoločne s rodičmi odchádzali unavení, ale spokojní domov.

      Teta Marta a teta Maťka – vedúce krúžkov

      fotogaléria

    • Športové hry v ŠKD
     • Športové hry v ŠKD

     • Deti zo školského klubu detí síce športujú počas celého školského roka, ale koniec školského roka je pre ne výnimočný tým, že sa zúčastňujú rôznych športových súťaží. Ani tento rok tomu nebolo inak a naši klubáci súťažili aj v týchto súťažiach: štafetové behy 6x 200m, letom svetom na kolobežke, kopanie jedenástok pre prvákov a florbalový miniturna, na ktorý zavítal aj náš bývalý žiak, hráč I. FBC Trenčín Dominik Marienka.

      fotogaléria

    • Záhradná slávnosť ŠKD
     • Záhradná slávnosť ŠKD

     • A máme tu koniec školského roku. Síce v ŠKD ešte nie, pretože ten končí až 30. júla, pretože máme cez letné prázdniny prevádzku ŠKD a chystáme sa tiež do letného tábora ŠKD.

      Ale pred rozdávaním vysvedčení sa každoročne stretávame na dvore ŠKD na Záhradnej slávnosti, kde sa každé oddelenie predstaví so svojim programom a medzi tým sú vyhodnotené rôzne športové súťaže a odovzdané ceny a diplomy.

      Nakoniec spoločné tancovanie a veselá zábava.

      A potom už HURÁ PRÁZDNINY!!!

      fotogaléria

    • Beseda s futbalistami v ŠKD
     • Beseda s futbalistami v ŠKD

     • Dňa 20.6.2016 nás v 1.C navštívili futbalisti AS Trenčín, Matúš Bero a Lukáš Skovajsa. Zážitok to bol veľký, otázok bolo veľa a podpisovanie nemalo konca. Pre nás to bola aj inšpirácia na leto.

      fotogaléria

    • Športový deň v ŠKD
     • Športový deň v ŠKD

     • Pekné počasie nám doprialo zašportovať a zasúťažiť si. Dievčatá si zmerali sily v behu na 1 koliečko po jednotlivých ročníkoch a chlapci v kopaní pokutových kopov. Šikovní brankári z 2. stupňa  vychytali, čo sa len dalo. Asi si zobrali vzor od brankárov z práve prebiehajúcich ME vo futbale. A nielen oni, snažili sa všetci.  Darilo sa chlapcom – Goljerovi, Kubovi, Koszeghymu, dobre strieľal Kollár, Pavlus, Cenkner, Plško, Šišovský a nezahanbili sa ani všetci prváci.

      fotogaléria

    • Výstava prác detí zo ŠKD
     • Výstava prác detí zo ŠKD

     • Počas celého školského roku deti v ŠKD tvorili, vyrábali rôzne výrobky,  tvorili v keramickej dielni, na Tvorivých dielňach, pripravili darčeky pre rodičov a známych.

      V Centre seniorov sa so svojimi ručnými prácami pochválili na výstave, ktorú inštalovala p. vych. J. Kováčiková a L. Asani. Podľa odkazov v priloženej knihe sa výstava ľuďom veľmi páčila a chvály nebolo konca kraja.

      fotogaléria

    • Výstava bonsajov v Centre seniorov
     • Výstava bonsajov v Centre seniorov

     • Bonsaj je staré umenie miniaturizácie stromov a ich pestovanie v miskách. Doslova preložené má slovo bonsaj význam strom v miske.

      V Centre seniorov boli deti zo ŠKD takúto výstavu pozrieť. A že to bola obdivuhodná krása, nasvedčujú nasledujúce fotografie: fotogaléria

    • Jarmok ŠKD
     • Jarmok ŠKD

     • Keď sa spojili pani vychovávateľky s rodičmi – výsledkom bol krásny darček pre všetkých klubákov k MDD – Jarmok ŠKD. Trinásť stánkov so zaujímavými atrakciami a pre každé dieťa cena z jarmočného obchodu, hudba, súťaženie, zábava...

      Takto to žilo na dvore ŠKD: fotogaléria

    • ŠKD - návšteva u hasičov
     • ŠKD - návšteva u hasičov

     • Dňa 27.5. 2016 sme boli na exkurzii u hasičov. Hasiči nám ukázali aká náročná je ich práca. Najviac sa nám páčila lezecká stena a striekanie z hadice. Predviedli nám aj zásahové vozidlá, v ktorých sme si mohli vyskúšať šoférovanie. 

      Jana Porubská ŠKD - 1. C

      fotogaléria

    • Putovný pohár primátora mesta (najmladší florbalisti)
     • Putovný pohár primátora mesta (najmladší florbalisti)

     • V stredu 1. júna 2016 sa chlapci z florbalového krúžku pod vedením vychovávateľky Marty Dovinovej zúčastnili na základnej škole Bezručova  III. ročníka florbalového turnaja pre žiakov a žiačky 1.- 4. ročníkov základných škôl z Trenčína. V tomto roku sa na turnaj prihlásilo 6 družstiev - ZŠ Bezručova, ZŠ Novomestského, ZŠ Hodžova, ZŠ Východná, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Kubra. Od úvodu chlapci  hrali výborne, tímovo a s maximálnym nasadením a so samými víťazstvami sa prebojovali až do finále, kde sa stretli s tradičným rivalom tohto turnaja so ZŠ Bezručova, v ktorom jednoznačne vyhrali 11:1 a stali sa tak už po druhý krát víťazmi a majiteľmi Putovného pohára.

      Nasledujúci IV. ročník tejto florbalovej tradície v našom meste sa bude konať, keďže sme majiteľmi pohára, na našej základnej škole v júni 2017.

      Reprezentovali nás: Kovalčík Filip 1E, Goljer Adam 2A, Gašo Alex 3B, Straka Adam 3B, Pavlus Dávid 3B, Záhranka Simon 3B, Kollár Timotej 3B, Radivojevič Luka 3A, Jankula Kristián 3C, Rázga Roman 3D, Mokoš Matúš 4A, Líška Adam 4D.

      Výsledky zápasov:

      ZŠ Hodžova – ZŠ Novomestského        11 : 1

      ZŠ Hodžova – ZŠ Východná                 8 : 2

      FINÁLE:  ZŠ Hodžova – ZŠ Bezručova    11 : 1

      Výsledky turnaja:

      1. ZŠ HODŽOVA
      2. ZŠ Bezručova
      3. ZŠ Východná
      4. ZŠ Kubra
      5. ZŠ Novomestského
      6. ZŠ Dlhé Hony

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy v šk. roku 2015/2016.

      fotogaléria