• Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)
     • Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

     • Dňa 17.3.2017 sa v budove TSK v Trenčíne konalo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali Marína Oravcová (VIII. B), ktorá získala 3. miesto v 3. kategórii prednesu poézie a Jakub Chromiak (V. E), získal 2. miesto v 2. kategórii prednesu poézie, ktorým si zaručil postup do okresného kola.

      Oceneným srdečne blahoželáme!
       

      fotogaléria

    • ŠKD: Moja bábika
     • ŠKD: Moja bábika

     • Od septembra, kedy naši prváci a prváčky nastúpili do školy, veru nezaháľajú ani v ŠKD a úspešne sa zapájajú do všetkých hier a súťaží.

      Takou bolo aj podujatie Moja bábika, kde sa všetci naučili (najprv vo svojich oddeleniach), ako sa starať o bábätko, ako sa drží, stravuje, prebaľuje, kúpe, naučili sa zaspievať uspávanku.

      Tí najodvážnejší sa predviedli vo finále a veruže boli šikovní a úspešní.

      fotogaléria

    • Jarné prázdniny ŠKD v Antonstále
     • Jarné prázdniny ŠKD v Antonstále

     • Antonstál je krásny kaštiel, ktorý sa nachádza pri Nemšovej, patrí  š. p. Lesy SR a je určený na účely lesnej pedagogiky a rekreácie. 

      To využili deti zo ŠKD cez jarné prázdniny a veru neobanovali, pretože sa formou hier dozvedeli  od fundovaných pracovníkov množstvo informácií o prírode: o zvieratách, o vtákoch, o kŕmení, o stromoch, o rastlinách...

      Bolo tam pekne a najradšej by sa tam všetci chceli opäť vrátiť.

      fotogaléria

    • Školenie prvej pomoci
     • Školenie prvej pomoci

     • Ani počas riaditeľského voľna pani učiteľky a pani vychovávateľky nezaháľali a školili sa v podávaní prvej pomoci.

      Na lektorovanie sa opäť podujal náš rodič, pán Juraj Oravec, ktorý nezištne a pravidelne chodieva s množstvom pomôcok a rekvizít do ŠKD na prednášky.

      Ďakujeme!

      fotogaléria

    • ŠKD: Vystúpenie pre dôchodcov
     • ŠKD: Vystúpenie pre dôchodcov

     • Opäť tu je fašiangový čas, kedy sa pravidelne v našej ŠJ stretávajú dôchodcovia.

      A ako býva zvykom, vždy im prídu spríjemniť ich posedenie deti z nášho ŠKD Sedmička.

      Nebolo tomu inak ani v stredu 22.februára, keď v pestrých kostýmoch pritancovali deti z krúžku mladá móda. Obliekla a „vyčačkala“ ich teta Janka Kováčiková.

      K príjemnej atmosfére prispela aj Peťka Zichová s ľudovými pesničkami.

      Program sa páčil všetkým prítomným, čo ocenili dlhým potleskom.

      fotogaléria

    • Karneval ŠKD - Cesta okolo sveta (3. 2. 2017)
     • Karneval ŠKD - Cesta okolo sveta (3. 2. 2017)

     • Polročné prázdniny naši klubáci využili rôzne. Niektorí  išli na hory, iní k starým rodičom a tí, ktorí sa chceli tiež pobaviť  (bolo ich cez 100) – prišli na náš tradičný karneval.

      Tentoraz p. vychovávateľky pripravili program Cesta okolo sveta s peknými  kostýmami, rekvizitami a muzikou jednotlivých štátov.

      Nechýbalo vyhodnotenie masiek, tanec ani bohatá tombola, ktorú tento rok opäť zabezpečili naši rodičia a Rada rodičov, za čo im patrí veľká vďaka.  Veď všetky tombolové čísla boli vyžrebované a teda všetky deti vyhrali!  A to veru nebýva zvykom ani na veľkých plesoch...

      Masky detí boli nápadité, zaujímavé a krásne; mnohé si ich pripravovali samé alebo za pomoci svojich rodičov či vychovávateliek. Takže už teraz sa tešíme na KARNEVAL 2018.

      Huráááá!

      fotogaléria

    • ŠKD: Beseda s Veronikou Vadovičovou
     • ŠKD: Beseda s Veronikou Vadovičovou

     • Veronika je slovenská paralympijská reprezentantka.

      Zúčastnila sa na 5-tich paralympijských hrách, na ktorých si vybojovala tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Je najúspešnejšou slovenskou zdravotne postihnutou strelkyňou.

      A táto šikovná, k tomu milá, usmievavá a sympatická športovkyňa sa podelila o svoje zážitky pri zaujímavej disciplíne – streľbe zo vzduchovej pušky, ktorú deťom zo ŠKD priniesla ukázať. Tiež aj 3 medaile z poslednej paralympiády v Rio de Janeiro. Viete, že každá váži 0,5 kg, je písaná Braillovým písmom a „je ju počuť“, lebo hrká?

      Takýchto a iných zaujímavostí sa deti postupne dozvedali, tiež o jej detských začiatkoch, o láske k astronómii aj o húževnatosti pri trénovaní.

      Ďakujeme Veronike, že si v jej nabitom programe našla čas aj na nás - sedmičkárov.

      fotogaléria

    • Florbalový turnaj o Pohár primátora mesta Trenčín
     • Florbalový turnaj o Pohár primátora mesta Trenčín

     • Dňa 19.12. 2016, sa žiaci našej školy zúčastnili tradičného turnaja vo florbale žiakov základných škôl.
      Za účasti piatich trenčianskych škôl, naši chlapci neprehrali ani jeden zápas, a zaslúžene dominovali na celom podujatí.
      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Výsledky našich zápasov:

      ZŠ Hodžova - ZŠ Na Dolinách     2 : 2
      ZŠ Hodžova - ZŠ Dlhé Hony       3 : 3
      ZŠ Hodžova - ZŠ Kubranská      9 : 0
      ZŠ Hodžova - ZŠ Soblahov         8 : 0

      Našu školu reprezentovali:
      Vojtas Jakub, Habánek Boris 9. C, Kňažko Samuel, Stacha Marko, Párička Erik, Ingeli Jakub  9. E ,
      Miklovič Šimon, Krajčovič Andrej, Stránsky Adam  8. D

      fotogaléria

    • ŠKD: Beseda so spisovateľom
     • ŠKD: Beseda so spisovateľom

     • Dňa 9.12. 2016 do ŠKD zavítal spisovateľ a pesničkár  pán  Braňo Jobus, ktorý klubákom predstavil svoje knižky a pesničky. Hudobno-divadelné predstavenie sa deťom a aj pani vychovávateľkám veľmi páčilo. Deti pána Jobusa dobre poznali cez jeho zaujímavé zbierky knižiek, ktoré si zakúpili na záver jeho príjemného i poučného vystúpenia.

      fotogaléria

    • Vybíjaná najmladších žiakov
     • Vybíjaná najmladších žiakov

     • Žiaci a žiačky z 1. stupňa sa zúčastnili postupovej súťaže vo vybíjanej najmladších žiakov, ktorú vyhlásila  asociácia školského športu.  Súťažili zmiešane 12 členné družstvá. Naše družstvo, pod vedením pani vychovávateľky Dovinovej, v základnom aj okresnom kole zvíťazilo bez jedinej prehry a prebojovali sa tak na krajské kolo, ktoré sa konalo 8. decembra na našej škole. Samotné finále krajského kola predchádzali tri regionálne skupiny (naši jednoznačne vyhrali trenčiansky región), ktorých víťazi sa následne stretli vo finálovej skupine: ZŠ Hodžova, ZŠ Dubnica nad Váhom a ZŠ Partizánske. Naši vo finále však podľahli vynikajúco hrajúcim  Dubničanom i Partizánskemu a na krajskom kole tak obsadili veľmi pekné 3. miesto.

      Konečné poradie:
      1.miesto  -  ZŠ Dubnica nad Váhom
      2.miesto  - ZŠ Partizánske
      3.miesto  - ZŠ Hodžova

      Našu školu reprezentovali:              

      Pavlus David,  Straka Adam, Kollár Timotej, Laura Suchá, Lucia Líšková, Izabela Hlucháňová, Sára Orlovská - všetci IV. B, Klučiar Juraj a Brezanová Hanka zo IV. A, Martiška Timotej a Chrenková Hanka zo IV. C, Rázga Roman IV. D, Goljer Adam III. A.

      Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      fotogaléria

    • Pytagoriáda (školské kolo)
     • Pytagoriáda (školské kolo)

     • 5. ročník
      1. Jakub Šajdík, V. D
      2. Terézia Olexíková, V. D
      3. Radovan Psotný, V. B
       
      6. ročník
      1. Peter Chudoba, VI. E
      2. Adriana Krajňáková, VI. D
      2. Lukáš Holba, VI. D
       
      7. ročník
      1. Zuzana Mináriková, VII. C
      2. Jakub Štern, VII. C
      3. Dávid Srnec, VII. D
      8. ročník
      1. Hana Lišková, VIII. C
      2. Yehor Kaziei, VIII. C
      3. Sarah Hermanová, VIII. B

       

    • Trenčianske hodiny (okresné kolo)
     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • I. kategória (1. - 3. ročník)
      3. Matej Šajdík, III. B
      II. kategória (4. - 6. ročník)
      1. Petra Zichová, IV. C
      III. kategória (7. - 9. ročník)
      1. Hana Scheerová, VII. C