• Daruj kúsok dobra
     • Daruj kúsok dobra

     • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí prispeli k realizácii druhého ročníka charitatívnej zbierky "Daruj kúsok dobra". Spoločne sme dokázali veľkú vec a potešili mnoho ľudí. Úprimná vďaka. Poďakovanie je zverejnenie aj na FB katolíckej charity Trenčín.

       

       

    • Červené stužky 2019
     • Červené stužky 2019

     • Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa podieľali na tvorbe "Živej červenej stužky". Pridávame zopár fotografií z konferencie o AIDS v Žiline a srdečne blahoželáme Alexandre Vilímkovej k oceneniu.

     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • Dňa 13. 11. 2019 sa konalo okresné kolo speváckej súťaže Trenčiansk hodiny. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

      II. kategória (4. – 6. ročník)
      2. miesto: Nela Čurková, V. B

      III. kategória (7. – 9. ročník)
      2. miesto: Petra Zichová, VII. B
      čestné uznanie: Vanessa Mišútová, IX. C               

     • Pietny akt kladenia vencov

     • Mnohí Trenčania ani netušia, že v meste máme významnú pamiatku na prvú svetovú vojnu. Na okraji Trenčína v časti Kubrá – Zábranie sa nachádza vojnový cintorín z 1. svetovej vojny, kde je pochovaných 771 vojakov.

      V pondelok 11. 11., v deň vojnových veteránov, ktorý je zároveň i dňom ukončenia prvej svetovej vojny, si o 11. hod. a 11. min. uctili obete aj naši SEDMIČKÁRI.

      Všetci vojaci zomreli v trenčianskej vojenskej nemocnici, ktorá sídlila v súčasných priestoroch kasární. Išlo o rakúsko-uhorskú vojenskú poľnú nemocnicu, v ktorej liečili vojakov z každej strany frontu.

      Cintorín je krásne zrenovovaný, mal by ho navštíviť, kto toto číta.
       

    • Dni Sihote - Jarmok v ŠKD
     • Dni Sihote - Jarmok v ŠKD

     • V piatok 2. júna dostali všetky deti, ktoré prišli do areálu nášho ŠKD, pekný darček k MDD.

      V rámci Dní Sihote okrem našich klubákov súťažili aj deti z 5-tich materských škôl a z ŠKD z Kubrej. Všetci skákali, behali, hádzali, fúkali, ale aj mlsali a hlavne – zabávali sa. Aj slniečko im k tomu výdatne pomáhalo. Vyvrcholením bol nákup v jarmočnom obchode. A ten bol veruže perfektne zásobený najrôznejším tovarom od mnohých sponzorov, za čo im touto cestou pekne ďakujeme!

       

      fotogaléria

     • Príroda, životné prostredie a deti

     • Poslaním regionálnej výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby. 

     • Ornamentálna mapa Slovenska

     • Deti pátrajú po starobylom ornamente typickom pre ich obec (mesto), aby spoločne vytvorili nádhernú Ornamentálnu mapu Slovenska.

      Premieňajú sa na vážených bádateľov, etnológov, umelcov, kartografov a stávajú sa spolutvorcami nových digitálnych máp.

      Projekt "Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" ("Ornamental Map of the World"), ktorý bude zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva.

      HLASOVANIE O NAJKRAJŠIE MAĽOVANÉ OHNISKO

      Albums

      HLASOVANIE O NAJKRAJŠIE MAĽOVANÉ OHNISKO

      22 Photos · Updated 22 hours ago

      INFO - Hlasuje sa lajkovaním (páčikmi). Hlasovať sa dá na jednu fotografiu len 1X z jedného FB konta. To znamená, že ak chcete poslať viac hlasov jednej fotografii, treba osloviť rodičov, kamarátov, známych :) Víťazi získajú darčeky pre každého zapojeného žiaka a zároveň dar pre školu.Práce žiakov zo 6.A, 6.B, 6.C, 7.C a 7.B boli uverenjene na FB od 19. 12, 20. 12 a 25.12.2019 Hlasovať môžete o ohnisko žiakov zo 7.B. Po kliknutí na fotografiu ohniska sa Vám ukážu ukaze inf. o ohnisku" mesto+ škola. Ďakujeme za Vašu podporu.

      https://www.facebook.com/pages/category/Performing-Arts/Ornament%C3%A1lna-mapa-Slovenska-1248571608582356/

       

       

     • Červené stužky 2019

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do trinásteho ročníka kampane Červené stužky 2019, ktorá chce bojovať proti HIV/AIDS odbornými vedomosťami. Žiaci druhého stupňa vytvorili logo stužky, pripravujeme informačnú nástenku, nosenie červených stužiek, vytvoríme živú červenú stužku koncom novembra a usporiadame besedu na tému „Obchod s ľuďmi“.

     • Tekvicová slávnosť ŠKD

     • Pred jesennými prázdninami sa vždy tešíme na množstvo atrakcií, ktoré bývajú pripravené v areáli ŠKD, pretože je TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ.

      Nechýbali majstrovsky vyrezané výtvory od tety Lydky, krásna výzdoba, perfektné kostýmy od tety Janky a úlohy, ktoré bolo treba čo najšikovnejšie splniť. Komu sa to podarilo, získal indície na uhádnutie „vodného tvora“, o ktorom bol úvodný program zahraný pani vychovávateľkami.

      Podarilo sa. Uhádli.

      Prišiel JÓŽIN z BAŽIN, samozrejme za zvukov známej pesničky od Ivana Mládka.

      Slávnosti dopomohlo krásne jesenné počasie.

     • Spevácka súťaž Trenčianske hodiny (šk. kolo)

     • Dátum: 22. 10. 2019

      VÝSLEDKY:

      I. kategória (1. – 3.  ročník):

      1. miesto: Táňa Čurková, II. A
      2. miesto: Natália Tanušková, III. C

       

      II. kategória (4. – 6. ročník):

      1. miesto: Nela Čurková, V. B
      2. miesto: Natália Červeňáková, VI. D
      3. miesto: Sofia Jantoláková, V. A

       

      III. kategória (7. – 9. ročník):

      1. miesto: Vanessa Mišútová, IX. C, Petra Zichová, VII. B                 
      2. miesto: Samuel Hujo, VIII. D
      3. miesto: Ivana Šarinová, VIII. C

     • Prvácka pasovačka ŠKD

     • Prvácka pasovačka ŠKD

       

      „Pôjdeš vpravo, potom vľavo,

      SEDMIČKU vždy nájdeš hravo.

      Svetoznámy to klub detí,

      jeho chýr do diaľok letí“.

       

      ... spievali noví prváci v hymne ŠKD na Prváckej pasovačke. Kráľ Sedmička I. so svojou manželkou a celou svojou kráľovskou družinou aj tento školský rok pasoval všetkých prvákov za klubákov. Museli si to však zaslúžiť a predviesť, čo sa za prvý mesiac v školskom klube naučili.

      A veruže boli super! Tancovali, spievali, predvádzali kostýmy, usmievali sa, boli milí, zložili sľub: 

      SĽUB  PRVÁKOV

      Sľubujem Ti vernosť SEDMIČKA,

      si moja druhá mamička,

      viem, že slzy nemáš rád,

      slabšiemu mám pokoj dať.

       

      Kamarátom dobrým byť,

      všetko živé nechať žiť.

      Čo nepatrí mi – nezobrať,

      to najlepšie zo mňa – ti darovať.

      Byť dobrým žiakom –

      to už viem,

      všetko toto  T i  s ľ u b u j e m !

       

      Pasovačka bola pekná, zvládlo ju aj 50 štvrtákov, ktorým už o pár mesiacov zanikne „členstvo“ v ŠKD , keď sa odoberú na 2.stupeň. Ďakujeme pánom Koštialikovcom, ktorí všetko zdokumentovali na DVD, tiež našim rodičom pánovi Ďatelinkovi za ozvučenie a pani K. Matejkovej za fotografovanie.

      No a najviac všetkým pani vychovávateľkám, ktoré akciu pripravili a nacvičili.

      Tak nech sa Vám darí – PRVÁCI KLUBÁCI!

     • Pobytový tábor ŠKD

     • Keby ste boli s nami na tohtoročnom tábore, cestovali by ste s Archimedom, Eisteinom a Galileom KRÍŽOM KRÁŽOM po SVETE:

      Trenčín - Hamburg – Island – Amerika – Japonsko – Himaláje – India – Afrika – Európa – Trenčín.

      Použité dopravné prostriedky: výletná loď, ponorka Nautilus, vzducholoď Zeppelin, stihačka, balón.

      Objavené: bizón, Grand Canyon, zlato, Fudžijama, sakura, sumo, Tádž Mahal, bengálsky tiger, baobaby, Kilimandžáro, diamanty, pyramídy, kmeň Masajov, Matterhorn...

      Aktivity: každodenné prezentácie od uja Jara, dopĺňanie aktivít do pasu cestovateľa, celotáborová hra na body, zdobenie keramiky, batikovanie, šifrovanie, turistika, šport, súťaže, sumo tréning, nočná hra, hľadanie pokladu, náramky priateľstva, country tanec, divadielka, Kimove hry, ringo, bingo, portréty, poznávanie drahokamov a iné.

      Spomienky: ÚŽASNÉ!

     • Leto v ŠKD

     • V pondelok po vysvedčení sa mnohí spolužiaci opäť stretli na Sedmičke.

      Začala sa každoročná prázdninová činnosť Školského klubu. Prvé dva týždne to bolo formou denného tábora, kde sa 5 oddelení detí zúčastňovalo rekreačnej a relaxačnej činnosti. Boli to rôzne súťaže na ihrisku, v miestnosti, vychádzky do okolitej prírody, kde nechýbali enviromentálne hry, tiež poznávačky v centre mesta, v Galérii Bazovského. Tí, čo mali radi ručné práce sa mohli prejaviť pri výrobe netradičných kostýmov, sadrových masiek, šifrovali, tancovali...

      So zvieratkami z ranču Santana z Trenčianskych Mitíc a s rozprávaním pána Adamaťa sa klubáci oboznámili o chovaní a úžitku domácich zvierat.

      Nechýbali ani celodenné autobusové výlety: Návšteva Parku Miniatúr v Podolí, Gazdovstva Uhliská a rozhľadne v Trenčianskej Závade, ďalej návšteva múzea v Čachticiach a Poľnohospodárskeho družstva Kočín so zaujímavým programom a pohostením detí.

      U nás v ŠKD SEDMIČKA sa deti v lete veruže nenudili...

     • Finančná gramotnosť

     • V  dňoch 20. a 21. mája 2019 sa na našej základnej škole  po prvýkrát uskutočnil  pre žiakov 9. ročníka  dvojdňový seminár s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Seminár realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z.  pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej. Žiaci  získali teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií a mali možnosť vyskúšať si  reálny svet "dospelákov" formou hier, súťaží a praktických cvičení.  Zážitkovým spôsobom si  osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote. 
      Seminár  bol ukončený výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov  bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia a našej školy bude naďalej pokračovať :)))

     • Jarmok ŠKD

     • Tradične pekný darček dostali všetci klubáci k svojmu sviatku – MDD.

      Pripravili a darovali ho všetky pani vychovávateľky, pretože pripravili zábavný JARMOK ŠKD s množstvom atrakcií a hier.

      Ďakujeme tiež všetkým rodičom, ktorí prispeli cenou do jarmočného obchodu, z ktorého si každé dieťa odnieslo zaslúžený darček.