• Slávik Slovenska (školské kolo)

     • I. kategória (1. - 3. ročník)
      1. miesto: Natália Tanušková, II. C
      2. miesto: Aurélia Medunová, III. C
      3. miesto: Soňa Vrbovská, III. A

      II. kategória (4. - 6. ročník)
      1. miesto: Petra Zichová, VI. B
      2. miesto: Olívia Hlucháňová, V. C
      3. miesto: Natália Červeňáková, V. D
      cena poroty: Lenka Galková, V. B

      III. kategória (7. - 9. ročník)
      1. miesto: Hana Scheerová, IX. C
      2. miesto: Vanessa Mišútová, VIII. C
      3. miesto: Samuel Hujo, VII. D

     • Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

     • 1. kategória - próza:   3. miesto - Nela Novoveská - 3. B

      2. kategória - próza:   1. miesto - Paulína Podivinská - 5. C

      3. kategória - poézia: 1. miesto - Jakub Chromiak - 7. E

     • Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

     • 1. kategória - poézia: 1. miesto: P. Pečínková  3. B

                                           2. miesto: D. Struhačková  4. D

                                           3. miesto: S. Fašanková 2. B

                              próza:  1. miesto: N. Novoveská 3. B

                                          2. miesto: A. Forgačová 4. A

                                          3. miesto: M. Pelech 3. B  

                                                            S. Vrbovská 3. A   

      2. kategória - poézia: 1. miesto: N. Vangelová 6. C

                                           2. miesto: L. Ridzioivá 6. A

                                           3. miesto: N. Červeňáková 5. C

                              próza: 1. miesto: P. Podivinská 5. C

                                          2. miesto: V Dvorská 5. A

                                          3. miesto: L. Valentínyová 6. B

      3. kategória - poézia: 1. miesto: J. Chromiak 7. E

                                          2. miesto: S. Hujo  7. D

                                          3. miesto: P. Zverbík 8. E

                              próza: 1. miesto: S. Švondrková 9. C

                                          2. miesto: S. Kotásek  7. D

                                          3. miesto: K. Lišková  8. B     

     • Karneval ŠKD

     • Ako to bolo naozaj

      Na Trenčiansky hrad sa po 500 rokoch vrátila Hedviga Tešínska. Už dlho čakala na svojho manžela Štefana Zápolského. Nechodil. Medzitým ale prišli kamošky – urodzené dvorné dámy od kráľa Mateja Korvína a doniesli jej vzácne dary: drahé šperky, vzácneho vtáka, večný oheň, perzskú mačku, zlatú kačku...

      A v tom Pišta na koni ! A s darom najvzácnejším – s Fatimou. A za ňou Omar, že ju chce naspäť. To všetci poznáme. Ale neverte tomu, že Omar vykopal studňu. Bolo to historicky takto: „Keď na tejto skale bude čo i len 1 kvapka, Fatima je tvoja“, hovorí Pišta.

      A Omar? Vybral z ruksaku tureckú cibuľu, nakrájal ju na lopári a dal privoňať Zápolskému. To ste mali vidieť, koľko kvapiek vytieklo. Úloha splnená, Fatima vyslobodená.

      A studňa?

      Jej výkop začal v 1530-tych rokoch, za účasti hradnej habsburgskej posádky a poddaných hradu. Jej hĺbka je asi 80 metrov, ale je to stečená dažďová voda, nie podzemná.

      A toto vedia už aj všetky deti z klubu Sedmička.

     • Zbierka potravín pre ľudí v hmotnej núdzi

     • 10. - 14. decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka jedla na pomoc rodinám v hmotnej núdzi v Trenčianskom kraji.

      Zbierali sa trvanlivé potraviny, ktoré nepodliehajú okamžitej skaze napr.: cestoviny, ryža, múka, cukor, soľ, cukrovinky, oriešky, olej, strukoviny, kečup a jedlo v plechovkách...

      Za prejavenú podporu Vám ďakujeme.

     • Červené stužky

     • Naša škola sa opäť zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

      Červené stužky sú symbolom solidarity v boji proti chorobe AIDS.

      Kampaň sme podporili nosením červených stužiek, umiestnením plagátu kampane na viditeľné miesto v škole, vyhotovením informačnej nástenky s letákmi a v neposlednej rade participáciou na výtvarnej súťaži. Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci 6.C i 6.B pod vedením Mgr. Mileny Tillingerovej, 5.C pod vedením Mgr. Martina Adamca a 6. A pod vedením Mgr. Silvie Hill.

      Posolstvo kampane oslovilo veľa pedagógov a danej problematike sa venovali na hodinách informatiky, biológie, náboženstva, slovenského jazyka a etickej výchovy. Naši žiaci i pedagógovia sú radi, že mohli byť malou súčasťou kampane a už teraz sa tešia na ďalší ročník aj nové výzvy s ním spojené.

      Mgr. Silvia Hill

     • ŠKD: Florbalový turnaj

     • Dňa 19. novembra 2018 sa mladší žiaci našej školy pod vedením vedúcej florbalového krúžku p. Dovinovej zúčastnili v poradí už VI. ročníka florbalového turnaja  O POHÁR  PRIMÁTORA  MESTA  TRENČÍN. Účasť potvrdilo 6 škôl, no nakoniec sa ho zúčastnili iba 3 školy z Trenčína - ZŠ Kubranská, ZŠ Na Dolinách a ZŠ Hodžova. Po ťažšom začiatku sa naši chlapci zohrali a postupne zo zápasu na zápas zlepšovali svoje výkony a zdokonaľovali svoju tímovú hru.

      Konečné poradie:

      1. miesto   ZŠ Hodžova

      2. miesto   ZŠ Kubranská

      3. miesto   ZŠ Na Dolinách

      Naši chlapci boli počas hry, ale i počas celého turnaja, disciplinovaní. Za svoje výkony a reprezentáciu školy môžu byť právom hrdí. Stopercentné výkony na turnaji podali obaja naši brankári - Mário Krist zo 4. C a Teo Šipka zo 4. A.

      Najlepším strelcom turnaja sa stal Urmin Sebastián zo 4.A.

      Našu školu ďalej reprezentovali: Michal Pelech, Adam Porubský z 3. B, Barenyi Marco z 3. C, Oliver Piliš z 3. D, Honzek Matej, Koprivňanský Lukáš, Tomášik Martin zo 4. A , Beno Martin, Habánik Juraj zo 4. C, Kovalčík Filip a Samko Pisarčík zo 4. E.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

     • ŠKD: Tekvicová slávnosť

     • V predvečer odchodu na jesenné prázdniny sa za teplého počasia (20 st. C.) a tesne po zmene času uskutočnila Tekvicová slávnosť, na ktorú zavítala ježibaba Aulália.

      Tá v kotlíku uvarila LEKTVÁR MLADOSTI, do ktorého všetky deti museli zberať 13 ingrediencií.

      Aj nazbierali: oregáno, žihľavu, hadí jed, 3 bodliaky, med, divý cesnak, nohy pavúka, mandragóru, dych draka, chlp diviaka, salamandru a sliz z úhora – všetko premenili na prášok, ktorý museli deti doma o polnoci vypiť a ponúknuť svojich rodičov.

      Odvtedy sú všetci stále mladí a zdraví!

     • ŠKD: Centrum seniorov

     • 26. októbra 2018

      Október – mesiac úcty k starším patrí k obdobiu, kedy naše deti vyrobia drobné darčeky a venujú ich dôchodcom v Centre seniorov.

      Nebolo tomu inak ani tento rok.

      Hádam ich to aspoň trošku poteší.

     • ŠKD: Dni Sihote

     • 7. októbra 2018

      Sme aj my „sedmičkári“ súčasťou Sihote?

      No samozrejme. Veď nás je cez 800. A klubákov takmer 350.

      Takže by bolo čudné, keby sa taká veľká inštitúcia nezapojila do osláv Dni Sihote.

      Bolo že tam veselo. Aj autogramy od Skrúcaného a Cmoríka potešili v pamätníčku našich detí.

     • Prvácka pasovačka ŠKD

     • 28. september 2018 - v tento deň sa všetci prváci, ktorí navštevujú náš Školský klub, stali právoplatnými KLUBÁKMI.

      Predtým však museli kráľovi Sedmičkárovi a celej jeho kráľovskej družine predviesť, čo sa za prvý mesiac v ŠKD naučili.

      Ten ich následne slávnostne pasoval za klubákov. Museli ešte zložiť sľub, zaspievať hymnu ŠKD a ukázať niečo z tanečných kreácií.

      Všetci všetko splnili, nálada bola výborná!

      Klubáci, nech sa Vám u nás darí !

       

     • Začiatok školského roka

     • Sedemdesiat sedem na Sedmičke - zapísaných prváčikov do nášho ŠKD v tomto školskom roku.

      Privítanie ako sa patrí. Privítanie pánom riaditeľom Lopatkom, poslancom MZ pánom Smolkom a staršími deťmi, ktoré pripravili pre svojich budúcich „kolegov“ pekné kultúrne vystúpenie.

      Takže prváci – vitajte u nás!