• Vianoce v ŠKD
     • Vianoce v ŠKD

     • Tohoročná príprava v ŠKD na vianočné sviatky prebiehala v oddeleniach za prísneho dodržiavania aktuálnych opatrení počas celého adventu. Vyrábali sme nádherné veci, ozdôbky, počúvali vianočné skladby a dopriate nám boli aj hry v snehu. Záverom boli vo viacerých oddeleniach skromnejšie vianočné besiedky.

    • Revitalizácia herne v ŠKD
     • Revitalizácia herne v ŠKD

     • Rada rodičovského združenia pri ZŠ Hodžova a školský klub detí každý rok žiada mesto Trenčín  o finančnú dotáciu na  uskutočnenie vianočného Galavečera pri príležitosti najkrajších sviatkov v roku, k Vianociam. Stalo sa tomu tak aj tento rok a mesto nám vyčlenilo požadovanú sumu.. Nakoľko situácia s epidemiologickými opatreniami súvisiacimi s covid nám opäť neumožnila organizovať toto podujatie, rozhodli sme sa mesto Trenčín požiadať o zmenu účelu projektu. Bolo nám vyhovené a mohla tak začať
      Revitalizácia interiéru herne v Školskom klube detí na ul. Gagarinova 7, Trenčín.
      V herni bolo nedostatočné vybavenie, nábytok v nich bol darovaný a už značne poškodený. Preto sme sa rozhodli zriadiť oddychové a relaxačné zóny pre deti, ktoré tam trávia čas pred vyučovaním (od 6:oo do 7:30 hod.), po skončení vyučovania (od 11:3o do 17:oo hod.), ale aj počas vyučovania (v objekte na ul. Gagarinova sa nachádzajú 4 triedy 2.ročníkov). Do herne sme z finančných prostriedkov od mesta Trenčín zakúpili sektorový detský nábytok, sedacie vaky, detské hracie podložky, koberce, náučnú literatúru, detské encyklopédie, penové kocky a iné. Zriadením novej oddychovej  a relaxačnej zóny v školskom klube detí sme tak dosiahli, že naše deti môžu tráviť svoj mimoškolský čas s kamarátmi v útulnom a ich blízkom prostredí, môžu si v kľude prečítať knihu, porozprávať sa, oddýchnuť si, zacvičiť si, zahrať spoločenské hry a mnoho iných aktivít na relaxáciu a oddych.
      Veď posúďte sami. Však je to krásne.....

      Ďakujeme mestu Trenčín za finančnú podporu pri realizácii nášho projektu.
       

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • 27.10. sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu. Družstvo dievčat v zložení: Lenka Masariková a Isabella Anna Niederleitner obsadilo krásne druhé miesto. O postup sa víťazstvom na okresnom kole zaslúžili aj Lujza Bartošíková a Leontina Vengrin, tie však pre chorobu na krajskom kole nemohli štartovať.

    • Predvianočné obdobie
     • Predvianočné obdobie

     • Predvianočné obdobie deti milujú a tak si mesto pre školy vymyslelo parádnu akciu. Každá základná škola ozdobila jeden živý vianočný stromček na “vodnikovom námestí”. Deti pracovali, vykrajovali, strihali, lepili a šili, navliekali, maľovali, pomáhali a tvorili ako mravce. 🐜🐜😊 Vlastnoručne vyrobené ozdoby sa trbliecu na našom stromčeku už od 2.decembra a zdobia ho i dvaja pestrí kašírovaní snehuliaci - hokejisti s červeným pukom. Na stromčeku si Trenčania nájdu od každého oddelenia veľké medovnikové srdiečko, na ktorom je malý odkaz.🎄⛄️❄️