• Postavičky z lesa
     • Postavičky z lesa

     • Žiaci V. E triedy sa na hodine biológie zaoberajú témou les. Snažíme sme sa prepojiť teoretická časť s praktickou. Deti vyrábali a usilovne pracovali na projekte, kde museli použiť aspoň tri prírodniny z lesa a vytvoriť postavičku. Repertoár bol naozaj široký...od koníka, sovy, hokejistov, skateboardistu, stroskotancov, ježka, ovečku až baletku máme skoro všetko. Skvelá práca chlapci!

    • Pošli dobro v obálke
     • Pošli dobro v obálke

     • Pošli dobro v obálke V rámci akcie Október - Mesiac úcty k starším sa žiaci 5. ročníka zúčastnili akcie Pošli dobro v obálke organizovanej Mestskou knižnicou V. Roya v Púchove. Na hodinách THD vyrábali pozdravy pre osamelých seniorov.

    • Mars - náš nový domov?
     • Mars - náš nový domov?

     • Žiaci z VIII. D sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Mars - náš novy domov? Držme si palce, výsledky sa dozvieme počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku.