• ŠKD: Prvácka pasovačka
     • ŠKD: Prvácka pasovačka

     • Prvácka pasovačka je obľúbená akcia, na ktorej sa spravidla podieľajú všetky prvácke a štvrtácke triedy. Tento rok sme ju takmer nestihli. Napokon však všetko dobre dopadlo a za dodržania všetkých opatrení, boli naši prváci pasovaní za klubákov. Zvedavej kráľovskej družine predviedli, že vedia byť odvážni a neboja sa ukázať, čo sa naučili. Pre štvrtákov bola táto akcia rozlúčkou so životom v ŠKD. Novým klubákom želáme veľa príjemne strávených dní v spoločnosti kamarátov.

    • Poďakovanie za nové učebne
     • Poďakovanie za nové učebne

     • Nakoľko sa školský podporný tím rozrástol o nových členov, a to o školskú psychologičku a ďalšiu školskú špeciálnu pedagogičku, bolo nutné zabezpečiť 2 nové učebne pre samostatnú odbornú prácu školských špeciálnych pedagogičiek.

      Vďaka priateľom a známym, ktorí nám finančne pomohli, sa nám náš sen a cieľ podarilo uskutočniť. Naše učebne sa stali realitou!!! :) Máme vytvorené výborné podmienky pre prácu s deťmi a veríme, že sa im tu bude páčiť a budú sa cítiť príjemne...

      Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA patrí Dominikovi Graňákovi, fy Cralif s.r.o., Púchov, Lovtek s.r.o. Beluša, Aquatec VFL s.r.o. Dubnica n/V, VElement s.r.o. Beluša, Safír – zlatníctvo - hodinárstvo Púchov a ďalším...

      Mgr. Denisa Pavlíková, školská špeciálna pedagogička