• ŠKD: Karnevalová maska
     • ŠKD: Karnevalová maska

     • Fašiangové obdobie s tradičným karnevalom nás zastihlo v období zatvorenia škôl kvôli COVID 19 a dištančného vzdelávania. Našich klubákov to však neodradilo. Mnohí prijali výzvu pani vychovávateliek a spoločnými silami, za pomoci rodičov, vytvorili úžasné masky, v ktorých zapózovali pred fotoobjektívom ako naozajstné filmové hviezdy. Napokon, veď posúďte sami ...

    • Zápis do 1. ročníka v šk. r. 2021/2022
     • Zápis do 1. ročníka v šk. r. 2021/2022

     • Vážení rodičia,
      vzhľadom na množiace sa žiadosti o informácie ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ zverejňujeme  základný predbežný oznam:

      Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa spravidla koná v apríli. Konkrétne termíny  a spôsob zápisu určí  zriaďovateľ, tento rok určite aj s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid 19.

      Konkrétne informácie budú zverejnené na stránke školy hneď po vydaní aktuálneho usmernenia Ministerstva školstva v dostatočnom časovom predstihu.

      Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.