• Vianoce v ŠKD
     • Vianoce v ŠKD

     • Ako dobre, že bol v decembri otvorený aspoň 1.stupeň a tiež školský klub, pretože v jednotlivých oddeleniach sa veruže deti nenudili.

      Pripravovali darčeky pre seniorov, vyrábali všelijaké drobnosti pre svojich blízkych, spestrili si miestnosti vianočnou výzdobou.

      Nechýbali ani tradičné vianočné besiedky, žiaľ, len vo svojich ucelených kolektívoch. Napriek tomu zneli tradičné koledy, vianočné pesničky, deti si pod stromčekom rozbalili rôzne prekvapenia od svojich vychovávateliek.

      Tie s deťmi ukončili „klubácky“ kalendárny rok a navzájom si zaželali ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

      Vidíme sa v roku 2021!

    • Vianočné a polročné prázdniny
     • Vianočné a polročné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia.

      Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • ŠKD: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      V novembri sa naše ŠKD s radosťou zúčastnilo podujatia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a pridali sme do krabíc svoje zrnko, jeden detský výrobok ako súčasť darčeka. Tu je malá ukážka našich výrobkov, ktoré od nás poputovali do sedemdesiatich krabíc od topánok pre seniorov 🙂. 

    • Oznam o netestovaní
     • Oznam o netestovaní

     • Na porade primátora mesta Trenčín – pána Mgr. Richarda Rybníčka – ktorá sa uskutočnila dňa 7. 12. 2020, sa prehodnocovalo testovanie žiakov II. stupňa základných škôl, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení. Po zvážení všetkých okolností bolo rozhodnuté, že testovanie žiakov II. stupňa, ich rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení zriaďovateľ mesto Trenčín v najbližších dňoch organizovať nebude. Zo strany mesta Trenčín je  záujem pripraviť všetko tak, aby žiaci mohli nastúpiť do škôl  v januári 2021.

      O ďalších skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

    • 3D realita na hodine ANJ
     • 3D realita na hodine ANJ

     • V období distančného vzdelávania veľa učiteľov hľadalo spôsoby, ako vzdelávať žiakov na diaľku efektívne, zábavne a tvorivo. Na hodine anglickeho jazyka v 6. a 7. ročníku kreativitu rozprúdila tvorba 3D reality. Žiaci si vyskúšali svoje technické zručnosti, hľadali fakty, nahrávali hlasové prejavy, zdielali a objavovali aj vo voľnom čase. Ďakujem všetkým deťom za výbornu prácu:)

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Kto chce, dokáže dobré skutky robiť kedykoľvek. Dôkazom toho je aj úspešné zrealizovanie charitatívnej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Dnes, 4. 12. 2020 sme odovzdali koordinátorke projektu 67 krabíc, naplnených láskou a úctou voči starým ľuďom. Najväčší podiel na tom majú triedy 1. B (p. uč. Rajecká), 4. C (p. uč. Hrnčárová), 6. A (p. uč Macharová M.) a niekoľko detí z rôznych tried. Okrem toho svojou troškou lásky prispeli aj pedagógovia. Veríme, že naše krabičky prinesú radosť všetkým, ku ktorým sa dostanú.