• Vianočné pesničky
     • Vianočné pesničky

     • Sľúbila som, tak sa hlásim v predvianočnom čase. Keďže včera bola prvá adventná nedeľa, môj manžel Vám posiela do zbierky známe koledy a pekné vianočné pesničky. Je to úprava pre spev a jednoduchý klavír. Obidvaja Vám želáme pekné VIANOCE.

      Spievajte, vyhrávajte, lebo HUDBA LIEČI. Dáša Pádivá

    • ŠKD počas jesene
     • ŠKD počas jesene

     • Jeseň prináša kopec farieb a príjemnej zábavy spojenej so získavaním zručností a nových vedomostí. Ponúka vychádzky spojené s pozorovaním zmien v prírode, zber gaštanov, farebných listov, hru a zábavu, daždivé počasie nám dáva priestor na tvorenie v interiéri. Tradičná Tekvicová párty toho roku nebola, nakoľko opatrenia to nedovoľovali, avšak nič nám nebránilo povenovať sa téme z hľadiska tvorivosti 🙂

    • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč
     • ŠKD: Sedmičkársky kolotoč

     • V rámci športových činností a veselej zábavy podnikli sme opäť za dodržania opatrení obľúbený Sedmičkársky kolotoč, pri ktorom deti so svojim oddelením postupne absolvujú kruhový tréning v činnostiach, ako je skákanie na jednej nohe, chôdza po lane, či po čiare na zemi, beh pomedzi kužeľky, alebo i drep s výskokom. Pohyb a dobrá nálada prispieva k budovaniu imunity

    • Poriadok a chaos
     • Poriadok a chaos

     • Tému Poriadok a chaos spracovali žiaci VII. D na hodine výtvarnej výchovy. Ide o usporiadanie prvkov v kompozícii, žiaci si uvedomujú rôzne možnosti zoskupenia veci, hľadajú a dopĺňajú zmysel náhodnosti.

    • Postavičky z lesa
     • Postavičky z lesa

     • Projekt Postavičky z lesa sa skončol. Pozostával z dvoch častí - praktickej a teoretickej. Ukážky majú rôzny stupeň vypracovania - od fantastických až po jednoduchšie prevedenia. Do výroby panáčikov, ktoré mali podobu veveričiek, pávov, tanečníc, čertov, gaštankov, ježkov, rodiniek sa zapojili nielen žiaci 5. ročníka, ale aj ich súrodenci, rodičia a kamaráti. Verím, že Vás spojila dobrá nálada a kreatívna sila:)