• Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

     • Od pondelka 26. 10. 2020 dochádza k zmene organizácie vyučovania v základných školách.

      Zmeny sa týkajú žiakov II. stupňa (5. – 9. ročník). Vyučovanie na II. stupni sa presúva do online priestoru - formou dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie bude realizované v dvoch režimoch, v tzv. offline vyučovaní a online vyučovaní.

      Offline vyučovanie – žiakom budú zasielané zadania k jednotlivým predmetom a ku konkrétnym hodinám samotnými vyučujúcimi prostredníctvom aplikácie EDUPAGE alebo prostredníctvom emailu. Žiaci si následne budú úlohy vypracovávať v domácom prostredí.

      Online vyučovanie – vyučovanie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Každé dieťa má - alebo dostane - do aplikácie prístupové kódy.Rozvrh hodín online vyučovania žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov. V aplikácii sa s deťmi následne spojí už konkrétny vyučujúci. Všetky online hodiny môžu byť nahrávané (po súhlase zákonných zástupcov žiakov a pedagóga), aby si ich žiak/žiačka mohli pozrieť spätne, ak nebudú mať prístup v daný čas k počítaču v domácnosti (napr. počítač bude používať súrodenec, rodič). Ak by prišlo ku zmenám zo strany MŠVVaŠ, ihneď Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie

      Vedenie ZŠ Hodžova, Trenčín

    • Úprava činnosti ŠKD
     • Úprava činnosti ŠKD

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11.10.2020, bude prevádzka ŠKD upravená s účinnosťou od 13.10.2020 (t. j. utorok):

      Ranná činnosť ŠKD je zrušená do odvolania.

      Popoludňajšia činnosť v jednotlivých oddeleniach bude prebiehať po skončení vyučovania do 16: 30.

    • Opatrenia od 12. októbra 2020
     • Opatrenia od 12. októbra 2020

     • Vážení rodičia žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník)!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zo dňa 11. 10. 2020, sa nosenie rúšok počas vyučovacieho procesu (vyučovacích hodín) stáva povinnosťou aj pre žiakov 1. stupňa.
      V platnosti ostáva povinnosť nosenia rúšok (alebo iného prekrytia úst a nosa) v interiéri školy (pohyb na chodbách, toaletách a pod.). V jedálni platia pôvodné usmernenia ako doposiaľ.

      Ďakujeme za pochopenie,

      S pozdravom

      Mgr. Patrik Zelenka, riaditeľ ZŠ Hodžova

    • Športové krúžky
     • Športové krúžky

     • Na základe súčasnej epidemiologickej situácie je činnosť športových krúžkov pozastavená až do odvolania.