• Spomienka na prázdniny v ŠKD
     • Spomienka na prázdniny v ŠKD

     • Dnes sa začína nový školský rok, a preto sa poohliadnime za prádzninami.
      Keďže deti chodili po korone iba mesiac do školy a do ŠKD, mnohé sa tešili, že ešte v júli budú spolu.
      A urobili dobre, pretože činnosť cez prázdniny bola zaujímavá a pestrá. Pani vychovávateľky pripravili rôzne ručné práce, športové činnosti, súťaže, hry, prechádzky po historických miestach Trenčína atď.
      Opäť prišli do areálu domáce zvieratká z Ranču Santana, čo sa deťom veľmi páčilo.
      Tiež aj výlety sa vydarili:
      V Antonstále sa deťom venovali pracovníci Lesov a na farme Etelka sa tiež všetkým páčilo.