• Letný tábor ŠKD
     • Letný tábor ŠKD

     • Ani počas týchto prázdnin nechýbal pobytový tábor ŠKD. Opäť sme zvolili chatu Cementár v Belušských Slatinách, lebo tam je nádherné prostredie, výborné ubytovanie, super strava, milý personál.
      Tento rok pani vychovávateľky Yvetka, Dáša, Lydka, Janka, Beatka, Zuzka a ujo Jaro i teta Aďka zdravuška (tiež šikovní praktikanti) pripravili program, kde sa všetci pomocou STOJA ČASU premiestňovali v čase a i v mieste.
      Tak si predstavte, ako PÚTNICI putovali:
      Keď všetci prešli strojom času, hneď v 1. deň sa ocitli v 2. storočí v RÍMSKEJ RÍŠI, 2.deň putovali ´v 13. storočí po HODVÁBNEJ CESTE do Číny, 3. deň sa objavili v 14. storočí a stretli sa s MATÚŠOM ČÁKOM na jeho Považskom hrade. 4. deň športovali na OLYMPIJSKÝCH HRÁCH v Londýne. Potom naši PÚTNICI skončili v 17. storočí pri známych TROCH MUŠKETIEROCH.
      Pri putovaní zažili veľa zábavy, hier, turistiky, súťaží, ale získali aj množstvo vedomostí a to i prostredníctvom zaujímavých prezentácií.
      Už teraz sa určite všetci tešia na tábor na budúce prázdniny.
      P.S.
      Poznámka tety Dáši:
      Za „mojej éry“ v ŠKD sme pre deti pripravili 83 (!) pobytových táborov (jesenných, jarných, zimných, letných). Verím, že po mojom odchode sa v tejto krásnej tradícii bude pokračovať, pretože to sú krásne a zmysluplne prežité prázdninové dni! Nech žijú SEDMIČKÁRI!