• Spevácka súťaž Trenčianske hodiny (šk. kolo)

     • Dátum: 22. 10. 2019

      VÝSLEDKY:

      I. kategória (1. – 3.  ročník):

      1. miesto: Táňa Čurková, II. A
      2. miesto: Natália Tanušková, III. C

       

      II. kategória (4. – 6. ročník):

      1. miesto: Nela Čurková, V. B
      2. miesto: Natália Červeňáková, VI. D
      3. miesto: Sofia Jantoláková, V. A

       

      III. kategória (7. – 9. ročník):

      1. miesto: Vanessa Mišútová, IX. C, Petra Zichová, VII. B                 
      2. miesto: Samuel Hujo, VIII. D
      3. miesto: Ivana Šarinová, VIII. C

     • Prvácka pasovačka ŠKD

     • Prvácka pasovačka ŠKD

       

      „Pôjdeš vpravo, potom vľavo,

      SEDMIČKU vždy nájdeš hravo.

      Svetoznámy to klub detí,

      jeho chýr do diaľok letí“.

       

      ... spievali noví prváci v hymne ŠKD na Prváckej pasovačke. Kráľ Sedmička I. so svojou manželkou a celou svojou kráľovskou družinou aj tento školský rok pasoval všetkých prvákov za klubákov. Museli si to však zaslúžiť a predviesť, čo sa za prvý mesiac v školskom klube naučili.

      A veruže boli super! Tancovali, spievali, predvádzali kostýmy, usmievali sa, boli milí, zložili sľub: 

      SĽUB  PRVÁKOV

      Sľubujem Ti vernosť SEDMIČKA,

      si moja druhá mamička,

      viem, že slzy nemáš rád,

      slabšiemu mám pokoj dať.

       

      Kamarátom dobrým byť,

      všetko živé nechať žiť.

      Čo nepatrí mi – nezobrať,

      to najlepšie zo mňa – ti darovať.

      Byť dobrým žiakom –

      to už viem,

      všetko toto  T i  s ľ u b u j e m !

       

      Pasovačka bola pekná, zvládlo ju aj 50 štvrtákov, ktorým už o pár mesiacov zanikne „členstvo“ v ŠKD , keď sa odoberú na 2.stupeň. Ďakujeme pánom Koštialikovcom, ktorí všetko zdokumentovali na DVD, tiež našim rodičom pánovi Ďatelinkovi za ozvučenie a pani K. Matejkovej za fotografovanie.

      No a najviac všetkým pani vychovávateľkám, ktoré akciu pripravili a nacvičili.

      Tak nech sa Vám darí – PRVÁCI KLUBÁCI!