• Upozornenie pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi

     • Prosíme rodičov žiakov v hmotnej núdzi, aby prišli požiadať pre svoje deti v nadchádzajúcom škol. roku 2019/2020 o vydanie školských pomôcok. Kontaktná osoba: Bc. Anna Macháčková, Útvar soc. vecí, MsÚ Trenčín, vchod od sobášnej siene, prízemie vpravo.

      Potvrdenie je nutné vybaviť do 10. 8. 2029 alebo do 10. 9. 2019.

      Mgr. Ľuboš Golian, školský sociálny pedagóg

     • Finančná gramotnosť

     • V  dňoch 20. a 21. mája 2019 sa na našej základnej škole  po prvýkrát uskutočnil  pre žiakov 9. ročníka  dvojdňový seminár s názvom "Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní". Seminár realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z.  pod vedením skúsenej lektorky - Ing. Kataríny Vavríkovej. Žiaci  získali teoretické, ale i praktické vedomosti z oblasti rodinných financií a mali možnosť vyskúšať si  reálny svet "dospelákov" formou hier, súťaží a praktických cvičení.  Zážitkovým spôsobom si  osvojili základné finančné pojmy, ako aj riešenia úloh, ktoré ich čakajú v reálnom živote. 
      Seminár  bol ukončený výstupným testom. Najlepší boli odmenení vecnými cenami i diplomom. Spätná väzba žiakov  bola výborná a dúfame, že to bude jeden z momentov, na základe ktorých táto úspešná spolupráca občianskeho združenia a našej školy bude naďalej pokračovať :)))

     • Jarmok ŠKD

     • Tradične pekný darček dostali všetci klubáci k svojmu sviatku – MDD.

      Pripravili a darovali ho všetky pani vychovávateľky, pretože pripravili zábavný JARMOK ŠKD s množstvom atrakcií a hier.

      Ďakujeme tiež všetkým rodičom, ktorí prispeli cenou do jarmočného obchodu, z ktorého si každé dieťa odnieslo zaslúžený darček.

     • Majstrovstvá SR v hádzanej žiačok ZŠ

     • Víťazom a zároveň Školským majstrom Slovenskej republiky v hádzanej žiačok ZŠ sa stali dievčatá ZŠ Hodžova Trenčín.