• Zbierka potravín pre ľudí v hmotnej núdzi

     • 10. - 14. decembra sa na našej škole uskutočnila zbierka jedla na pomoc rodinám v hmotnej núdzi v Trenčianskom kraji.

      Zbierali sa trvanlivé potraviny, ktoré nepodliehajú okamžitej skaze napr.: cestoviny, ryža, múka, cukor, soľ, cukrovinky, oriešky, olej, strukoviny, kečup a jedlo v plechovkách...

      Za prejavenú podporu Vám ďakujeme.

     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • II. kategória (4. - 6. ročník)

      2. Petra Zichová, VI. B

      3. Olívia Hlucháňová, V. C

       

      III. kategória (7. - 9. ročník)

      3. Hana Scheerová, IX. C

     • Červené stužky

     • Naša škola sa opäť zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

      Červené stužky sú symbolom solidarity v boji proti chorobe AIDS.

      Kampaň sme podporili nosením červených stužiek, umiestnením plagátu kampane na viditeľné miesto v škole, vyhotovením informačnej nástenky s letákmi a v neposlednej rade participáciou na výtvarnej súťaži. Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci 6.C i 6.B pod vedením Mgr. Mileny Tillingerovej, 5.C pod vedením Mgr. Martina Adamca a 6. A pod vedením Mgr. Silvie Hill.

      Posolstvo kampane oslovilo veľa pedagógov a danej problematike sa venovali na hodinách informatiky, biológie, náboženstva, slovenského jazyka a etickej výchovy. Naši žiaci i pedagógovia sú radi, že mohli byť malou súčasťou kampane a už teraz sa tešia na ďalší ročník aj nové výzvy s ním spojené.

      Mgr. Silvia Hill