• Slávik Slovenska (okresné kolo) ♪ ♫

     • V okresnom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

      2. miesto (II. kategória): Petra Zichová, 5. C

      3. miesto (III. kategória): Hana Scheerová, 8. C

      špeciálna cena za výber piesne: Zoja Sládečková, 3. E

      GRATULUJEME!

     • Muzikálový playback v ŠKD

     • Spolu 128 detí zo ŠKD Sedmička sa zúčastnilo tohtoročného playbacku s pesničkami z muzikálov a hudobných filmov.

      A tak sme si vypočuli napríklad Fontánu pre Zuzanu, Rebelové, Osmy svetadiel, Noc na Karlštejne, Šakalí léta, Johanku z Arku, Drakulu atď.

      Najprv prebiehali základné kolá vo všetkých oddeleniach, potom výberové kolá po ročníkoch, kde sa druhostupniarski učitelia zhostili úlohy porotcov. Tí vybrali 31 pesničiek do finále. Veruže nemali ľahkú úlohu, pretože všetci súťažiaci boli zodpovedne pripravení. O nič ľahšie to nemala ani finálová odborná porota, ktorá nakoniec vychválila a odmenila  všetky deti.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri organizácii pomohli: pani vychovávateľkám za prípravu detí a aj za organizáciu jednotlivých kôl aj finále, rodičom, všetkým porotcom, kameramanom, Rade rodičom za finančnú podporu, p. Paškovi za aparatúru a hlavne deťom. Tie boli perfektnééé!

      Blahoželáme!

      fotogaléria:

      Playback 2018

      Playback 2018 (výberové kolá)