• Biologická olympiáda (okresné kolo)

     • 2. miesto Petra Michalcová VIII. A (kategória E - geológia)

     • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)

     • V okresnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín našu školu úspešne reprezentoval žiak VI. E triedy Jakub Chromiak, získal 3. miesto.

      Jakub, srdečne blahoželáme!

     • Chemická olympiáda (okresné kolo)

     • 4. Hana Lišková (IX. C)
      7. Samuel Sedláček (IX. C)

     • Pytagoriáda (okresné kolo)

     • 5. ročník
      5. - 6. Timotej Kucharovic

      6. ročník
      11. - 13. Samuel Kotásek
      16. Matej Nunhardt

      7. ročník
      4. - 6. Adam Kudláček
      17. - 22. Lukáš Holba
      17. - 22. Jakub Slivka

      8. ročník
      2. - 3. Zuzana Mináriková

     • Slávik Slovenska 2018

     • Dátum: 27. 3. 2018

      VÝSLEDKY:

      I. kategória (1. – 3.  ročník):

      1. miesto: Zoja Sládečková, 3. E

      2. miesto: Nela Čurková, 3. A

      3. miesto: Lujza Bartošíková, 3. E

       

      II. kategória (4. – 6. ročník):

      1. miesto: Petra Zichová, 5. C

      2. miesto: Elizabeth Faltinková, 5. C

      3. miesto: Ivana Šarinová, 6. C

       

      III. kategória (7. – 9. ročník):

      1. miesto: Hana Scheerová, 8. C

      2. miesto: Vanessa Mišútová, 7. C

      3. miesto: Veronika Mikolková, 7. D

     • Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

     • 1. kategória - poézia: Nela Novoveská - 2. miesto (2. B)

                            - próza: Viktória Dvorská - 2. miesto (4. A)

      3. kategória - poézia: Veronika Vargová - 3. miesto (9. A)