• ŠKD: Moja bábika

     • Moja bábika je názov každoročnej súťaže v ŠKD pre našich najmladších klubákov – prvákov, v ktorej dievčatá a niektorí chlapci preukážu svoju šikovnosť.

      Predchádzajú tomu besedy v oddeleniach z oblasti rodinnej výchovy, starostlivosti o bábätká, o pomoci rodičom atď.

      Vo finále sa najodvážnejší predvedú, ako vedia svoju bábiku prebaliť, niečo o nej povedať a či vedia odpovedať na jednoduché otázky.

      Všetci vedeli. Boli perfektne pripravení, za čo dostali pochvalu, diplom a pekné ceny.

      fotogaléria

     • Environmentálne v ŠKD

     • Nielen zábava či relax vládnu v našom ŠKD, ale aj aktivity na získavanie vedomostí či zručností v rôznych oblastiach. Tentoraz trochu netradične.

      Medzi klubákov totiž zavítal náš bývalý žiak – Adam Šalát, ktorý spolu so svojou spolužiačkou Zuzkou Závodnou z Piaristického gymnázia vytvorili prezentáciu o ochrane prírody a životného prostredia. Pripravili zaujímavú prednášku s názornými ukážkami o tom, ako ľudia znečisťujú našu planétu, svoje okolie, ako je možné tomu predchádzať, či ako tomu vedia vypomôcť aj naše deti.

      Na záver nechýbal ani krátky test a pochvala pre najlepších.

      fotogaléria