• Dni Sihote - Jarmok v ŠKD
     • Dni Sihote - Jarmok v ŠKD

     • V piatok 2. júna dostali všetky deti, ktoré prišli do areálu nášho ŠKD, pekný darček k MDD.

      V rámci Dní Sihote okrem našich klubákov súťažili aj deti z 5-tich materských škôl a z ŠKD z Kubrej. Všetci skákali, behali, hádzali, fúkali, ale aj mlsali a hlavne – zabávali sa. Aj slniečko im k tomu výdatne pomáhalo. Vyvrcholením bol nákup v jarmočnom obchode. A ten bol veruže perfektne zásobený najrôznejším tovarom od mnohých sponzorov, za čo im touto cestou pekne ďakujeme!

       

      fotogaléria

     • Trenčianske hodiny (okresné kolo)

     • I. kategória (1. - 3. ročník)
      3. Zoja Sládečková, III. E

      II. kategória (4. - 6. ročník)
      1. Petra Zichová, V. C

      III. kategória (7. - 9. ročník)
      3. Hana Scheerová, VIII. C

     • Ukážky prvej pomoci v II. C a II. D

     • Dňa 6.11.2017 medzi nás zavítali MUDr. Oto Hloža (otecko našej žiačky Terezky) so svojimi kolegami z PRVEJ POMOCI. Záchranári oboznámili deti najmä:

      - s volaním na tiesňovú linku – „Aké sú čísla? Čo sa ma budú pýtať? Prečo sa to pýtajú? Hovorím priamo so    záchranármi, keď volám 155 ?“

      - so základnými zásadami poskytovania prvej pomoci

      - ako správne a kedy začať človeka resuscitovať – ukážky priamo na figuríne

      - s vybavením sanitky .

      Záchranári odborne vysvetlili tieto témy a dali tiež odpoveď na všetky zvedavé otázky.

      Všetci žiaci II. C a II. D,  vrátane p. učiteliek si na figuríne vyskúšali ako správne masírovať srdce človeka pri oživovaní.

      fotogaléria

     • Trenčianske hodiny (školské kolo)

     • I. kategória (1. - 3. ročník)
      1. Zoja Sládečková, III. E
      2. Terézia Ďatelinková, II. C
      3. Nela Čurková, III. A

      II. kategória (4. - 6. ročník)
      1. Petra Zichová, V. C
      2. Elizabeth Faltinková, V. C
      3. Terézia Hrušková, V. C

      III. kategória (7. - 9. ročník)
      1. Hana Scheerová, VIII. C
      2. Veronika Mikolková, VII. D
      3. Natália Margetiaková, VIII. A

    • Tekvicová slávnosť v ŠKD
     • Tekvicová slávnosť v ŠKD

     • Hotel Transylvánia sa z filmového plátna nachvíľu presťahoval do ŠKD a s nimi aj hlavní hrdinovia.

      Tí pripravili pre  našich zamaskovaných klubákov zábavné popoludnie až večer. Museli prejsť mnohými stanovišťami, zberať kľúče, zájsť si pre indíciu a vylúštiť záhadné slovo.

      Podarilo sa. Kuk do fotogalérie.

    • Exkurzia PVOD Kočín, farma Šterusy
     • Exkurzia PVOD Kočín, farma Šterusy

     • Dňa 21. 9. 2017 sa trieda III.A s triednou učiteľkou Z. Vicianovou a vychovávateľkou B. Dobiášovou zúčastnili 7. chovateľského dňa na PVOD Kočín, vo farme Šterusy. Pozvanie sme dostali priamo od predsedu družstva p. Ing. Jozefa Puváka.

      Deti si pozreli modernú, na vysokej úrovni vybavenú farmu, ktorá sa veľmi málo podobala na tie farmy, ktoré poznáme z minulých čias, od „ jasličiek“ pre kravičky cez „škôlku“ až po dospelé dojnice. Na vlastné oči videli, ako pomocou moderných technológií dokážu 2 pracovníčky podojiť 800 dojníc za niekoľko hodín, pričom celý čas sú v bielych plášťoch. Deti privítal priamo pán predseda, ktorý im v kocke vysvetlil, ako to na ich farme funguje. Zároveň sa mali možnosť aktívne zúčastniť sa súťaže o najlepšiu dojnicu Holsteinského plemena. Potom v sprievodnom programe deti vystúpili so svojím nacvičeným tančekom a krátkymi básničkami o zvieratkách, ktorý sa, súdiac podľa potlesku, prítomným veľmi páčil. Počas celej akcie mali zabezpečené občerstvenie. Na záver boli obdarení malými, praktickými darčekmi, ktoré im budú dlho pripomínať návštevu tejto farmy. Deťom sa na farme veľmi páčilo, mali možnosť priameho kontaktu s hospodárskymi zvieratami a taktiež aj s modernou poľnohospodárskou technikou (špičkové traktory, moderné kombajny na zber repy a pod.). Už teraz sa pýtajú, či tam pôjdeme aj o rok. Ak nás pozvú, tak veľmi radi.

      https://www.flickr.com/photos/139458541@N07/sets/72157688691731536

      fotogaléria

    • Prvácka pasovačka ŠKD
     • Prvácka pasovačka ŠKD

     • 30.9.2017 sa pred Rozkvetom zhromaždilo strašne veľa ľudí. Uskutočnili sa Dni Sihote, v rámci ktorých boli naši prváci pasovaní za „klubáckych sedmičkárov“.

      Najprv však museli kráľovi Sedmičkárovi a celej jeho kráľovskej družine predviesť, čo sa za prvý mesiac v ŠKD naučili. A veruže to bola paráda! Tancovali, spievali, zabávali všetkých naokolo. A keď boli pasovaní, museli zložiť sľub klubáka a zaspievať hymnu ŠKD.

      Veď fotky od Adama Šaláta a Šimona Holúbka nasvedčujú o veselej atmosfére: fotogaléria