Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Rámcová poistná zmluva na poistenie majetku s DPH 26.08.2014
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na poistenie majetku s DPH 26.08.2014
Zmluva Zmluva o prenájme ľadovej plochy na malom zimnom štadióne MG RINK Mariána Gáboríka s DPH 28.08.2014
Zmluva Zmluva o nájme nebytového priestoru uzavretá podľa zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov s DPH 02.09.2014
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 10.11.2014
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 31.12.2014
Faktúra 3/2012 Publikácia"Čo má vedieť mzd.účt.2012" s DPH 13.01.2012 ALFA+AVIS
Faktúra 10/2012 učebné pomôcky s DPH 25.01.2012 ARES s.r.o. Bratislava
Zmluva Dodatok k zmluve HEES 1 200,00 s DPH 30.12.2015 HEES -Gastroslužby, spol. s.r.o.
Zmluva Prenájom nebytových priestorov bez DPH 09.06.2013 HEES Gastroslužby s.r.o.
Faktúra 15/2012 strava zamestnanci s DPH 01.02.2012 HEES Gastroslužby s.r.o.
Faktúra 17/2012 strava žiaci v HN s DPH 01.02.2012 HEES Gastroslužby s.r.o.
Faktúra 16/2012 strava zamestnanci s DPH 01.02.2012 HEES Gastroslužby s.r.o.
Faktúra 14/2012 strava žiaci s DPH 30.01.2012 HEES Gastroslužby s.r.o.
Zmluva Rekonštrukcia soc. zariadení s DPH 12.12.2013 HOT-MONT s.r.o.
Faktúra 9/2012 hygienické potreby s DPH 25.01.2012 ILLE-Papier-Service SK
Faktúra 2/2012 Hygienické potreby s DPH 11.01.2012 ILLE-Papier-Service SK
Faktúra 28/2012 učebné pomôcky s DPH 09.02.2012 INFRA Slovakcia s.r.o.
Faktúra 13/2012 predplatné "ŠKOLA 2012" s DPH 30.01.2012 JurisDAT-M.Medlen
Faktúra 12/2012 elektrická energia s DPH 25.01.2012 KomunalEnergy a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/45