Loptové hry - 2. - 3. roč.

utorok od 14:30
Vedúci: Mgr. Monika Šmatláková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019