Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Hádzaná dievčatá I. st. streda od 15:00
Hádzaná I. dievčatá II. st. pondelok od 16:30
Hádzaná II. dievčatá II. st. streda od 16:30
Hokejbal, florbal II. st. štvrtok od 14:45
Hokejbal, florbal II. st. pondelok od 14:45
Lego I 1. roč. utorok od 14:00
Lego II 1. roč. utorok od 16:00
Loptové hry - 2. - 3. roč. utorok od 14:30
Loptové hry - volejbal, basketbal II. st. streda od 14:15
Príprava na Testovanie 9 utorok od 7:00 a štvrtok od 7:00
Raketové športy - stolný tenis, bedminton, tenis II. st. pondelok od 14:15

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019