•  


    • Mgr. Psotná Katarína
     email: poradca(zavináč)sedmicka.eu
     konzultačný deň: štvrtok

     - poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesionálnej orientácie

     - informácie o možnostiach štúdia na SŠ

     - pomoc pri výbere SŠ podľa prospechu a záujmu     Stredné školy v Trenčíne:

     Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne - www.glstn.sk

     Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne - www.piar.gtn.sk
     Osemročné športové gymnázium Trenčín - www.osg.tsk.sk
     Súkromné gymnázium FUTURUM - www.sgfuturum.sk

     Dopravná akadémia Trenčín - www.souztn.sk
     Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín - www.oa-tn.edupage.org

     Stredná odborná škola stavebná Trenčín, Staničná 4  - www.spssstantn.sk
     Stredná odborná škola obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín ("Jilemák") - www.jilemak.edupage.org
     Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín - www.sostn.sk
     Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín - www.soslt.edupage.org
     Stredná odborná škola zdravotnícka, J. Braneckého 4, Trenčín - www.szstn.sk
     Stredná umelecká škola Trenčín, Staničná 8 - www.sustn.sk
     Súkromná stredná odborná škola - www.ssos.sk


     Stredné školy v okolí Trenčína:

     Gymnázium Dubnica n. V. - www.gymdb.sk
     Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V. - www.gmrsnm.edu.sk

     Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - www.spsdub.sk
     Spojená katolícka škola Nemšová - www.sksnemsova.sk
     Stredná odborná škola Nové mesto n. V. - www.prvasosnmnv.sk
     Stredná odborná škola Pruské - www.sospruske.edupage.org