Školský klub detí

Základné informácie

 

    hymna ŠKD:

 

IBAN pre platbu za ŠKD: SK 23 7500 0000 0040 1641 3545

Zápisný lístok na škol. rok 2019/2020: zapisny_listok_2019_20.pdf

Odhláška zo ŠKD: odhlaska_zo_SKD.doc

Školský poriadok ŠKD: Skolsky_poriadok_SKD_19_20.pdf

Platby v ŠKD: platby_bezhotov_styk_SKD.pdf

Rozdelenie tried: delenie_tried.pdf