Interné smernice

Interná smernica na určenie postupov pri vzniku školských úrazov a nebezpečných udalostí:
Interna_smernica_-_urazy_a_nebezpecne_udalosti.pdf