Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania:
Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.docx
Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

Žiadosť o odhlásenie zo ZŠ:
Ziadost_o_odhlasenie_zo_ZS.docx
Ziadost_o_odhlasenie_zo_ZS.pdf

Žiadosť o povolenie vzdelávania mimo územia SR:
Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.docx

Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.pdf

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020:
Protokol_o_zapise_dietata_do_1._rocnika_2019-2020.pdf

Žiadosť o odklad školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020:
Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky_2019-2020.pdf

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o pravdivosti údajov:
Cestne_prehlasenie_zakonneho_zastupcu_o_pravdivosti_udajov_2019-2020.pdf

Prihláška do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020:
Prihlaska_do_1_rocnika_2019-2020.pdf