Školský vzdelávací program

 

Rámcový učebný plán pre základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským:

Ramcovy_uc._plan_-_2018-2019.pdf

Ramcovy_uc._plan_hokej._tr._-_2018-2019.pdf

 

Inovovaný Rámcový učebný plán pre základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským:

I._st._-_iRUP_-_2018-2019.pdf

II._st._-_iRUP_-_2018-2019.pdf

II._st._-_iRUP_hokej._tr._2018-2019.pdf