Zoznam tried › Trieda VII. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Macharová
Učebňa: Učebňa 7. D (A 108)
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Vanesa Fábryová
Simona Fehérová
Samuel Hujo
Samuel Kotásek
Alexandra Kudláčeková
Norbert Langer
Tereza Makišová
Lea Martáková
Barbora Meravá Muráriková
Filip Ondráško
Karolína Radicsová
Mária Rečičárová
Zoja Sirotná
Táňa Skalická
Adela Sofia Stražáková
Michal Šimna
Šimon Švančara

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019