Zoznam tried › Trieda VII. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Králová
Učebňa: Učebňa 7. C (A 12)
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Samuel Badžgoň
Hana Bárdošová
Sebastián Boťanský
Sofia Jana Bujná
Ema Dašková
Denisa Dobiašová
Michal Gazdík
Alena Hartiel
Alexander Holúbek
Kristína Hrušková
Anna Iqbalová
Matúš Jaďuďa
Nina Jozefovičová
Patrícia Mikušincová
Matej Nunhardt
Šimon Oravec
Petra Paulínyová
Ema Sapáková
Janine Supeková
Ivana Šarinová
Marek Štern
Alexander Trnavský
Martin Tvrdoň
Nicolas Vaňko
Hana Vargová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019