Zoznam tried › Trieda VII. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Aleš Kočandrle
Učebňa: Učebňa 7. B (A 105)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Alexandra Almassyová
Mário Beznák
Tamara Cimprichová
Nina Dohnanová
Jakub Hanec
Dorota Jamborová
Lívia Könyvešová
David Alexander Krejza
Elisa Kunková
Adam Líška
Viktória Lišková
Adrian Martiš
Liliana Mitická
Alexandra Plšeková
Radovan Psotný
Damián Raninec
Ema Rizeková
Miroslav Semančík
Lubomír Soldán
Maya Ševčíková Badillo
Kristína Vraníková
Filip Zúbek

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019