Zoznam tried › Trieda VII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Jamborová
Učebňa: Učebňa 7. A (A 106)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Filip Arpáš
Erika Balážová
Magdaléna Čáková
Matúš Fabo
Zoja Habániková
Barbora Horňáková
Alexia Chlebanová
Valentína Juráčková
Boris Kováč
Sára Krajmerová
Michael Lauko
Marián Liška
Alexandra Lišková
Laura Lišková
Markéta Majáková
Izabela Maniačková
Richard Meliš
Nikolas Oskar Planka
Ela Remencová
Miroslava Robotová
Jakub Sokol
Matúš Vojtech

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019