Zoznam tried › Trieda VIII. E

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Valentová
Učebňa: Učebňa 8. E (A 13)
Počet žiakov: 20 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Šimon Balaj
Tomáš Belic
Adam Čančo
Patrik Dušák
Samuel Honzek
Peter Chudoba
Nikolas Koyš
Lukáš Mrázek
Dominick Anthony Ollé
Andrej Párička
Matúš Pilko
Filip Podoláček
David Porubský
Alex Ráchel
Sebastian Rehák
David Sklenár
Šimon Štefánek
Lukáš Vitko
Matúš Vojtech
Patrik Zverbík

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019