Zoznam tried › Trieda VIII. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Bačíková
Učebňa: Učebňa 8. D (B 106)
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Aurel Asani
Michal Barčák
Filip Blickling
David Bottka
Natália Brezanová
Ján Broniš
Tadeáš Bulko
Lucia Červencová
Chiara Ferenyiová
Emma Hiadlovská
Lukáš Holba
Šimon Hrkota
Andrej Hrnčár
Kristína Jarábková
Peter Kováč
Adriana Krajňáková
Filip Masarik
Tereza Matejková
Veronika Mikolková
Ema Mišúnová
Marko Moskalina
Zoja Mráziková
Klaudia Opátová
Petra Stoličná
Linda Škvrndová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019