Zoznam tried › Trieda VIII. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Hašková
Učebňa: Učebňa 8. C (A 104)
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Andrej Dražkovec
Andrej Grežďo
Daniel Hanták
Roman Holec
Daniel Chochula
Tímea Chvílová
Sabína Jankechová
Alex Kohutka
Dávid Könyveš
Milan Kostka
Vanessa Mišútová
Laura Nogová
Matej Orechovský
Lujza Pojezdálová
Andrej Rendl
Petra Rešetková
Jakub Slivka
Oliver Svetlík
Alexandra Toporová
Rebeka Veberová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019