Zoznam tried › Trieda VIII. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Masariková
Učebňa: Učebňa 8. B (B 105)
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Agáta Bačová
Hana Belková
Katarína Bubeníková
Kit Vladimír Bujný
Patrik Capák
Matej Császár
Monika Dovinová
David Fabian
Adam Gavenda
Jakub Gavenda
Sophie Gavendová
Tamara Jamborová
Kristína Janišová
Stela Jarušková
Matúš Kido
Samuel Kodaj
Adam Kudláček
Katarína Lišková
Kristína Malovcová
Petra Mruškovičová
Regina Strigáčová
Jasmína Ševčíková
Michaela Štefániková
Martin Valient

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019