Zoznam tried › Trieda VIII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Janíková
Učebňa: Učebňa 8. A (B 3)
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Eva Babulíková
Laura Bilovská
Šimon Cibulka
Šimon Fabo
Matúš Frankovský
Adam Gallo
Adriána Gavendová
Veronika Horná
Kristína Králová
Liana Molnárová
Ema Pelechová
Artur Perets
Daniel Pernis
Tomáš Ševčík
Paulína Šimovičová
Emma Špačková
Šárka Vardžíková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019