Zoznam tried › Trieda V. E

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Sojka
Učebňa: Učebňa 5. E (A 110)
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 1 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Tomáš Drápal
Šimon Ďurači
Juraj-Jonas Ďurčo
Dávid Dvořák
Adam Goljer
Dominik Chudoba
Šimon Jaďuďa
Michal Jakubec
Matúš Jánošík
Nicolas Jordán
Marko Kazarka
Ján Kohout
Samuel Koreň
Alexander Motola
Matej Pastorek
Oliver Pavlík
Adam Plško
Lucia Sokolíková
Jakub Syrný
Samuel Šedivý
Tobias Tomík

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019